RSS

Investirajte u Belu Crkvu-Invest in Bela Crkva, Serbia

04 jul

                 Proizvodna hala nalazi se na površini od 3000 metara kvadratnih od čega 2500 kvadrata je

                 proizvodni prostor a u ostalih 500 kv Nalazi se izložbeni salon, svlačionica  ,muški i ženski toalet sa 12  

                mokrih čvorova ,u ostalom delu nalaze se Kancelarije .

                 Prednji deo zgrade izradjen je u aluminijumskoj stolariji zidovi su od posebnog izolacionog materijala

                 a zgrada poseduje duplo izradjeni krov , tako da sa svim svojim karakteristikama   u jednoj grejnoj sezoni 

                 rada jedne smene potrošnja Mazuta iznosi 7 tona  što čini veliku uštedu u troškovima jedne proizvodnje.

                  Zgrada poseduje 4 razvodna ormana sa kojih se granaju instalacije jakih potrošača i do sto kilovata.

                  Objekat poseduje sopstvenu trafo stanicu  od 630KV ,koja se nalazi kao izdvojeni objekat.

                  Objekat sadrži hidrantsku mrežu unutar objekta  a sa spoljne strane  oko cele  zgrade nalazi se hidrantska protiv

                  Požarna mreža. Pored ovoga postoji centrala javljača požara. Zgrada poseduje 12 mokrih čvorova koji su namenjeni

                  Za radnike i na spratu ima hol sa muškim i ženskim toaletom, koji su opremljeni po evropskom standardu, tako da se

                  podrazumeva da je zgrada poseduje kanalizacionu mrežu.

                  Zgrada poseduje sopstvenu plinsku stanicu sa cisternom od 5000 kubika i potrebnom pratećom opremom.

                  U samoj zgradi nalazi se Mazutna stanica od 2 mega vata i cisternom od 30.000 litara, ceo objekat je pokriven

                  Kaoliferima  a nus prostorije sa radijatorima . Kancelarije imaju klima uredjaje – 3 klime.

                  Ulazni hol je uradjen od granitne keramike, pod u proizvodnoj hali je izradjen od brušenog betona i poliran, 

                  a u kancelarijama je laminat.         

                  Zgrada poseduje dve telefonske linije, koje su prikljucene na centralni sistem, na koju je prikljucena i inernet 

                  Treba naglasiti da u zadnjem delu objekta nalaze se cetiri ulazne kapije sa rampom za sleperski utovar i istovar robe.

                  Kancelarije su opremljene sa kancelarijskim namestajem, koji bi ostao na koriscenje zakupcu.

                  Od pomocnih objekata postoje portirnica, kompresorska stanica kapaciteta 2.000 litara, dve garaze, carinski

                  Magacin i pomocni magacin. Ukupna površina objekata bez pomoćnog magacina iznosi 150 m2 a sam pomoćni

                  Magacin ima površinu od 200 m2.

                  Objekat je 100 % u privatnom vlasnistvu.

                  Od pomocnih objekata postoje portirnica, kompresorska stanica kapaciteta 2.000 litara, dve garaze, carinski

                  Magacin i pomocni magacin. Ukupna površina objekata bez pomoćnog magacina iznosi 150 m2 a sam pomoćni

                  Magacin ima površinu od 200 m2.

 

                  Objekat je 100 % u privatnom vlasnistvu.

                  U gore navedenim karakteristikama objekat je odmah useljiv i speman za upotrebu, bez ikakvih ulaganja.

 

                  Objekat se nalazi pored glavnog magistralnog puta na ulazu u naseljeno mesto.

                  U prednjem delu zgrade nalazi se parking prostor povrsine 1.300m2 i odvojeni prostor za bicikle i motocikle.

                  Uz sam objekat nalazi se put prolaz teretnih i sleperskih vozila., a iza same zgrade nalazi se povrsina za

                  manipulaciju navedenih vozila.

                  Ceo objekat je ogradjen, dok je unutrasnjost zgrade pokrivena alamnim sistemom.

 

                  Ispred zgrade postoji uredjena zelena povrsina sa drvecem i fontanom.    

                  Na linku ispod pogledajte o Beloj Crkvi

                               O Beloj Crkvi.doc

                 Nasi kontakt telefoni :     013/852-184 i 060/0852-186

                     Za sva pitanja stojim Vam na raspolaganju .                        

                 Srdacan pozdrav Dragana Stamenkovic  

             

 

            

Invest in Bela Crkva, Serbia

The production hall is located on an area of ​​3000 square meters of which 2500 square meters is
production area in the remaining 500 kV is the showroom , locker rooms , male and female toilet with 12th toilets, the rest of the offices are located .
The front of the building is crafted in aluminum joinery walls are made of special insulation material
The building has a double roof drafted , so with all the characteristics of a heating season

work one shift fuel oil consumption is 7 tons which makes a huge cost savings for a single production.
The building has four cubicles from which branch the installation of strong consumer -hundred kilowatts.

The building has its own substation of 630kVA , which is a separate object .
The building contains a hydrant system within the building and the outside around the entire building is a bracket against fire Network . In addition there is a central fire alarm . The building has 12 toilets that are designed for workers on the floor of a hallway with male and female toilets , which are equipped by European standards, so . It is understood that the building has a sewer network .
The building has its own gas station with a tank of 5,000 cubic meters and the necessary accessories.

The building is situated firmly fuel cells from two mega watts and a tank of 30,000 liters , the entire facility is covered with  kaloliferi  and other rooms with radiators.
Offices have air conditioning – 3 climate.
The entrance hall is done by granite tiles , under the production hall is made of brushed and polished concrete ,

and at the offices of the laminate.
The building has two phone lines, which are connected to the central system , to which it is connected and internet connection .
It should be noted that in the back of the building there are four entrance gates with ramp and truck loading and unloading.

The offices are equipped with office furniture, which would remain in use to the lessee .
Of the other facilities are concierge, compressor station capacity of 2,000 liters , two garages, a customs

Warehouse and extra storage. The total area of ​​buildings with no extra stock is 150 m2 ‘m extra

Warehouse has a surface area of 200 m2 .
The building is privately owned 100 %
Of the other facilities are concierge, compressor station capacity of 2,000 liters , two garages, a customs

Warehouse and extra storage. The total area of ​​buildings with no extra stock is 150 m2 ‘m extra

Warehouse has a surface area of 200 m2 .
In the above characteristics of the buildings is furnished and ready for use without any investment.
The building is located next to the main road at the entrance to town .

In front of the building there is a parking area of ​​1.300m2 and a separate area for bicycles and motorcycles .
Next to the building there is a passage of freight and truck vehicles . , And behind the building there is a surface

Manipulation of the above vehicles .
The whole building is enclosed , and the interior of the building is covered alanine system .

In front of the building there are small green area with trees and a fountain .

 

1 (2) 1 3 4 DSC_5499 DSC_5502 DSC_5504 DSC_5507 DSC_5509 DSC_5511 DSC_5513 DSC_5516 DSC_5519 DSC_5520 DSC_5522 DSC_9327 DSC_9328 DSC_9330 DSC_9331 DSC_9333 DSC_9334 DSC_9335 DSC_9336 DSC_9337 DSC_9338 DSC_9339 DSC_9340 DSC_9341 DSC_9342

Advertisements
 
 

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s

 
%d bloggers like this: