RSS

Zaposlite se u Human Capital – Poslovi u Srbiji i Nemackoj

25 nov

Human Capitals

HUMAN CAPITAL d.o.o. je konsultantska kuća specijalizovana za oblast organizacionog

razvoja, menadžmenta i ljudskih resursa. Human Capital d.o.o. je deo prestižne ECOVIS

međunarodne mreže i jedna je od vodećih konsultanskih kompanija u oblasti direktnih stranih

investicija.

Za potrebe našeg klijenta, renomirane multinacionalne kompanije sa sedištem u Beogradu, u

potrazi smo za kandidatima za sledeću poziciju:

CALL CENTER AGENT ZA NEMAČKU

Delatnost: Call Center

Zemlja: Srbija

Grad: Beograd

Uslovi:

 Napredni nivo znanja nemačkog jezikaanimacija

 Radno iskustvo u call centru bi bilo optimalno

 U obzir dolaze i kandidati sa iskustvom u komunikaciji i radu sa ljudima

 Aktivne i dinamične osobe kojima predstavlja zadovoljstvo raditi na ovakvim poslovima

 Sposobnost efektivnog praćenja unapred postavljenih ciljeva.

Odgovornosti:

 Vođenje telefonskih razgovora sa postojećim klijentima u ime našeg nalogodavca i

zakazivanje termina za spoljnu službu.

Šta mi nudimo:

 Sigurno radno mesto u kompaniji sa konstantnim rastom učešća na tržištu

 Dobre finansijske uslove

 Fleksibilno radno vreme: izbor radnog vremena od 8:00 do 19:00.

 Visoko motivisani tim

 Naša lokacija u centru je veoma dobro povezana javnim prevozom

 Zanimljive i raznovrsne aktivnosti

 Niz socijalnih benefita (premije, stimulacije,..)

Ukoliko smatrate da zadovoljavate navedene kriterijume i zainteresovani ste da budete deo

dinamičnog tima, molimo Vas da dostavite biografiju na nemačkom ili engleskom jeziku na

sledeću e-mail adresu: callcenter@human-capital.rs 

Rok za prijavu: 05.12.2014

Zadržavamo pravo da kontaktiramo samo kandidate koji uđu u uži izbor.

Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi konkursa, možete se obratiti kompaniji

HUMAN CAPITAL d.o.o.

www.human-capital.rs

kravata verzij sale

Human Capitals

HUMAN CAPITAL d.o.o. je konsultantska kuća specijalizovana za oblast organizacionog

razvoja, menadžmenta i ljudskih resursa. Human Capital d.o.o. je deo prestižne ECOVIS

međunarodne mreže i jedna je od vodećih konsultanskih kompanija u oblasti direktnih stranih

investicija.

Za potrebe našeg klijenta, renomirane multinacionalne kompanije sa sedištem u Beogradu, u

potrazi smo za kandidatima za sledeću poziciju:

CALL CENTER MENADŽER ZA NEMAČKU

Delatnost: Call Center

Zemlja: Srbija

Grad: Beograd

Zahtevi:

 Prodajni talenat

 Analitično I strukturisano razmišljanje

 Sposobnost dobrog rasuđivanja i razrešavanja konflikata

 Izražen timski duh i visoka rezistentnost na stres

 Odlično znanje MS-Office paketa

 Posedovanje temeljnog stručnog znanja u oblasti Call Centra

 Posedovanje veoma izražene veštine komunikacije i prezentacije

 Spremnost na intenzivna putovanja u inostranstvo

 Fleksibilnost, izdržljivost, samoinicijativa i motivisanost

 Napredni nivo znanja nemačkog jezika

Odgovornosti:

 Pridobijanje dugoročnih Callcentar ugovornih patnera

 Izrada koncepta, planiranje i realizacija treninga i obuka za zaposlene u Call Centru

 Coaching-on-the-job sa grupnim i individidualnim pristupom u saradnji sa Call Centar

supervizorima

 Stručna podrška u posredovanju u postavljanju zadataka širom Call Centara

 Aktivna nega kontakata sa relevantnim osobama (interface) radi prepoznavanja i daljeg

razvoja potrebe za treningom sa ciljem povećanja kvote tima

 Sadržajno i didaktičko usaglašavanje radnji i postupaka sa predpostavljenima

 Proveravanje kvaliteta vođenih telefonskih razgovora

 Podrška Call Centar supervizoru putem mera koje obezbeđuju kvalitet

 Dodatni zadaci (na pr. podrška prilikom testiranja)

Šta mi nudimo:

 Visoko motivisani tim

 Tanka organizaciona linija

 Odlične šanse za karijeru

Ukoliko smatrate da zadovoljavate navedene kriterijume i zainteresovani ste da budete deo

dinamičnog tima, molimo Vas da dostavite biografiju na nemačkom ili engleskom jeziku na

sledeću e-mail adresu: callcenter@human-capital.rs .

Rok za prijavu: 05.12.2014

Zadržavamo pravo da kontaktiramo samo kandidate koji uđu u uži izbor.

Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi konkursa, možete se obratiti kompaniji

HUMAN CAPITAL d.o.o.

www.human-capital.rs

Zaposlimo Srbiju

Human Capitals

HUMAN CAPITAL d.o.o. je konsultantska kuća specijalizovana za oblast organizacionog

razvoja, menadžmenta i ljudskih resursa. Human Capital d.o.o. je deo prestižne ECOVIS

međunarodne mreže i jedna je od vodećih konsultanskih kompanija u oblasti direktnih stranih

investicija.

Za potrebe našeg klijenta, renomirane multinacionalne kompanije sa sedištem u Beogradu, u

potrazi smo za kandidatima za sledeću poziciju:

SENIOR MENADŽER: KREIRANJE KAMPANJI CALL CENTRA ZA NEMAČKU

Delatnost: Call Center

Zemlja: Srbija

Grad: Beograd

Opis posla:

Manadžer za kampanju je zadužen za strateško planiranje kampanje i protok informacija.

Ova pozicija u saradnji sa rukovodstvom propisuje Benchmarks, koji u zavisnosti od kampanje

služe kao unapred zadani cilj. Zadatak Senior menadžera je i povećavanje rezultata putem

stalnog unapređenja rukovođenja kampanjom.

Za rukovođenje i planiranje je potrebno da savlada i unapredi postojeće izveštaje i alate a po

potrebi razvije i nove.

Potrebno je da poseduje kreativan pristup u selektovanju podataka, sposobnost sveobuhvatne

analize izveštaja i samostalni odgovor na ad-hoc upite.

Zahtevi:

 Minimum 2 godine iskustva na poziciji upravljanja bazama podataka ili rada sa velikom

količinom podataka

 Minimum 2 godine iskustva upravljanja nekim Call Centrom

 Napredni nivo znanja nemačkog jezika

Nemački za medicinare

 Odlično znanje Excel-a

 Optimalno bi bilo znanje iz SQL

 Iskustvo u budžetiranju i kontroli troškova

 Viša škola sa težištem na IT ili

 Ekonomsko obrazovanje sa dodatnim IT-obrazovanjem

Obuka:

 Obuka se vrši u Austriji u gradu Traun

 Trajanje obuke:1-2 meseca

 Neophodna je spremnost za putovanja između predstavništava

Odgovornosti:

 Strateško planiranje protoka informacija Call centra (šablon poziva)

 Obezbeđivanje rezultata analizom realnog vremena i istorijskih izveštaja

 Održavanje i razvoj automatskih izveštaja i izrada ad-hoc analiza

 Kontrola troškova i planiranje rasterećenja Call Centra kao i spoljnih saradnika

 Obezbeđivanje poštovanja KPI´s i optimalne strukture podataka u datoj kampanji

predvidljivim planiranjem kampanje i kvalitetom podataka.

Šta mi nudimo:

 Sigurno radno mesto u kompaniji sa konstantim rastom njenog tržišnog udela

 Stimulativni finansijski uslovi

 Iskustvo rada u međunarodnoj kompaniji.

Ukoliko smatrate da zadovoljavate navedene kriterijume i zainteresovani ste da budete deo

dinamičnog tima, molimo Vas da dostavite biografiju na nemačkom ili engleskom jeziku na

sledeću e-mail adresu: callcenter@human-capital.rs .

Rok za prijavu: 05.12.2014

Zadržavamo pravo da kontaktiramo samo kandidate koji uđu u uži izbor.

Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi konkursa, možete se obratiti kompaniji

HUMAN CAPITAL d.o.o.

www.human-capital.rs

Human Capitals

HUMAN CAPITAL d.o.o. je konsultantska kuća specijalizovana za oblast organizacionog

razvoja, menadžmenta i ljudskih resursa. Human Capital d.o.o. je deo prestižne ECOVIS

međunarodne mreže i jedna je od vodećih konsultanskih kompanija u oblasti direktnih stranih

investicija.

Za potrebe našeg klijenta, renomirane multinacionalne kompanije sa sedištem u Beogradu, u

potrazi smo za kandidatima za sledeću poziciju:

SENIOR MENADŽER ZA UPRAVLJANJE BAZAMA PODATAKA

Delatnost : Call Center

Zemlja: Srbija

Grad: Beograd

Opis posla:

Menadžer za upravljanje podacima je odgovoran za operativno upravljanje i brine o protoku

podataka u Call Centrima. U realnom vremenu nadgleda tekuće izveštaje, pravi poredjenje

plana i realizacije u koordinaciji sa Menadžerom za kampanje.

Menadžer za upravljanje podacima je takođe odgovoran za kontrolu tekućih izvoznih i uvoznih

rutina kao i za stalno unapređenje ovih procesa.

Primarni zadatak ove pozicije je osiguranje kvaliteta i optimizacija rezultata. Za to će se koristiti

postojeći alati koji će se permanentno optimizovati a sve to u cilju zadovoljenja promenjivih

zahteva.

Obuka za poziciju menadžera za upravljanje bazom podataka traje 1-2 meseca i održava

se u Austriji u gradu Traun.

Zahtevi:

 Minimum 2 godine iskustva na poziciji upravljanja bazama podataka ili rada sa velikom

količinom podataka

 Znanje nemačkog jezika ili engleskog jezika

 Odlično znanje Excel-a

 Odlično znanje SQL

 Iskustvo u servisiranju baza podataka

 Iskustvo kao posrednik između korisnika (Users) i programera

 Viša škola sa težištem na IT ili obrazovanje u domenu upravljanja bazama podataka.

36459-biynisoffice-sasa1

Odgovornosti:

 Operativno upravljanje protokom informacija Call Centra (šablon poziva)

 Osiguranje kvaliteta analizom realnog vremena i istoriskih izveštaja

 Održavanje i razvoj automatskih izveštaja i izrada ad-hoc analiza

 Podešavanje i održavanje telefonskog software (Dialer)

 Obezbeđivanje poštovanja KPI´s i optimalne strukture podataka u datoj kampanji putem

međusobnog podešavanja potrebnih količina podataka sa potrebnih karakteristika a koji

se biraju selekcijom iz glavne baze podataka.

 Podrška Call Centru u pogledu upravljanja softverom i telefonskom centralom odnosno

rukovođenja korisnicima (Users).

Šta mi nudimo:

 Sigurno radno mesto u kompaniji sa konstantim rastom njenog tržišnog udela

 Stimulativni finansijski uslovi

 Iskustvo rada u međunarodnoj kompaniji.

Ukoliko smatrate da zadovoljavate navedene kriterijume i zainteresovani ste da budete deo

dinamičnog tima, molimo Vas da dostavite biografiju na nemačkom ili engleskom jeziku na

sledeću e-mail adresu: callcenter@human-capital.rs .

Rok za prijavu: 05.12.2014

Zadržavamo pravo da kontaktiramo samo kandidate koji uđu u uži izbor.

Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi konkursa, možete se obratiti kompaniji

HUMAN CAPITAL d.o.o.

www.human-capital.rs

Human Capitals

HUMAN CAPITAL d.o.o. je konsultantska kuća specijalizovana za oblast organizacionog

razvoja, menadžmenta i ljudskih resursa. Human Capital d.o.o. je deo prestižne ECOVIS

međunarodne mreže i jedna je od vodećih konsultanskih kompanija u oblasti direktnih stranih

investicija.

Za potrebe našeg klijenta, renomirane multinacionalne kompanije sa sedištem u Beogradu, u

potrazi smo za kandidatima za sledeću poziciju:

SUPERVIZOR U SEKTORU TELEFONSKE PRODAJE ZA NEMAČKU

Delatnost: Call Center

Zemlja: Srbija

Grad: Beograd

Opis posla:

Glavni zadatak supervizora u sektoru telefonske prodaje se sastoji u rukovođenju i motivaciji

tima od 15 članova sa ciljem postizanja unapred zadatih ciljeva od strane rukovodstva a vodeći

pritom računa o kvalitetu po svim kriterijumima. Svakodnevni zadaci su tekuće izveštavanje

direktora lokalnog Call Centra o postignutim finansijskim pokazateljima kao i informacije o

postignutim rezultatima zaposlenih. Važan zadatak ove pozicije je i Coaching i Monitoring

zaposlenih sa ciljem osiguranja kvaliteta.

Zahtevi:

 Ekonomsko obrazovanje

 Idealno bi bilo posedovanje obrazovanja iz oblasti trening-a/coaching-a (na pr. trener za

komunikacije/prodaju)

 Sposobnost realizacije postavljenih ciljeva i izdržljivost

 Vladanje MS-Office paketom (Excel, Word, PowerPoint)

 Napredni nivo znanja nemačkog jezika

Odgovornosti:

 Odgovornost za ekonomske pokazatelje (broj termina, kvota realizacije, itd)

 Odgovornost za zaposlene (rukovođenje i motivacija tima)

 Regrutacija I obuka novozaposlenih

 Donošenje i sprovođenje odgovarajućih mera za jačanje veza među zaposlenima

(stimulacije, nadmetanje,…)

 Tekuće izveštavanje direktora lokalnog Call Centra o postignutim finansijskim

pokazateljima kao i svakodnevno obaveštavanje zaposlenih o postignutim rezultatima

 Uvođenje posebnih mera ukoliko ne dođe do realizacije postavljenih ciljeva (trening,

stimulacija,..)

 Redovno treniranje i nadziranje zaposlenih u timu, a u određenim slučajevima i iz drugih

timova u periodima privremenog zastupanja kolege (odmor,…)

 Kontrola ispunjavanja ciljeva I poštovanja smernica Call Centra

Ukoliko smatrate da zadovoljavate navedene kriterijume i zainteresovani ste da budete deo

dinamičnog tima, molimo Vas da dostavite biografiju na nemačkom ili engleskom jeziku na

sledeću e-mail adresu: callcenter@human-capital.rs .

Rok za prijavu: 05.12.2014

Zadržavamo pravo da kontaktiramo samo kandidate koji uđu u uži izbor.

Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi konkursa, možete se obratiti kompaniji

HUMAN CAPITAL d.o.o.

www.human-capital.rs

36459-biynisoffice-sasa1

Advertisements
 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 25. novembra 2014. in Zaposlimo Srbiju

 

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s

 
%d bloggers like this: