RSS

Studijske stipendije za diplomirane studente svih struka u Nemačkoj

11 okt

Studiranje u Nemackoj

Informacije o željenim studijskim programima (nem/engl), PDF, (Download)

Originalni raspis na nemačkom, PDF (Download)

Originalni raspis na engleskom, PDF (Download)

Link originalnog raspisa sa pristupom DAAD-Portalu (engleski)

Ovaj stipendijski program nudi mogućnost da nastavite Vaše školovanje u Nemačkoj nakon završenih osnovnih akademskih studija u matičnoj zemlji.

Ko može da se prijavi?

– diplomci sa dobrim prosekom i oni koji će diplomirati najkasnije pre početka korišćenja stipendije.

– za prijave iz oblasti umetnostii i arhitekture DAAD nudi specifične programe stipendija

Šta se finansira?

– učešće na nekom postdiplomskom studijskom programu nakon prvog stepena studija u svrhu stručne ili naučne specijalizacije.

Konkretno se stipendiraju:

-Postdiplomske ili master studije sa diplomom državnog ili privatnog univerziteta (koji je priznat od strane državnog) u Nemačkoj
ili
-prva ili druga studijska godina na državnom/privatnom (i od strane države priznatom) univerzitetu  u okviru postdiplomskih ili master studija sa diplomom na nekom stranom univerzitetu; pri tom diploma stečena u Nemačkoj mora biti priznata u matičnoj zemlji. Regularno vreme studiranja postdiplomskih ili master studija u Nemačkoj ne sme biti prekoračeno.

Trajanje stipendiranja

– izmedju 10 i 24 meseca u zavisnosti od trajanja odabranog studijskog programa
– kod dvogodišnjih studijskih programa stipendija se najpre daje za najviše jednu akademsku godinu.Produženje stipendiranja  zavisi od toga da li je prva godina ocenjena kao uspešna od strane izborne komisije
– kandidati koji se u trenutku konkurisanja već nalaze u Nemačkoj na prvoj godini dvogodišnjih master studija, imaju pravo da konkurišu za stipendiju za drugu godinu master studija. Produženje stipendiranja u tom slučaju nije moguće.

U slučaju studijskog boravka u Nemačkoj u okviru postdiplomskih ili master studija u inostrastvu stipendiranje traje:

– po pravilu jednu akademsku godinu- bez mogućnosti produženja
– stipendiranje po pravilu počinje 01. oktobra, kod dodeljenog jezičkog kursa stipendiranje počinje ranije

Stipendija obuhvata:

– mesečnu stipendiju u visini od 750,- evra
– zdravstveno osiguranje i osiguranje od nesrećnog slučaja
– dodatak za troškove putovanja ukoliko sam put neće pasti na teret matične ili neke druge zemlje
– jednokratnu pomoć za studiranje

Takodje, uz odredjene uslove, DAAD obezbedjuje dodatno i :

– dodatak za školarinu (ukoliko ona postoji na nemačkom unverzitetu) i to u maksimalnom iznosu od 500,- evra po semestru
– mesečni dodatak za stanovanje
– mesečni dodatak za članove porodice koji će sa Vama boraviti  u Nemačkoj tokom Vašeg boravka

Za jezičku pripremu za boravak u Nemačkoj DAAD nudi sledeće:

– Preuzima na sebe plaćanje troškove kursa za Online-jezički kurs „Deutsch-uni-online (DUO)“ (www.deutsch-uni.com) za 6 meseci od trenutka dobijanja stipendije
– ukoliko je neophodno: jezički kurs (2,4 ili 6 meseci) pre početka studijskog boravka; o dodeli kursa i njegovom trajanju odlučuje DAAD na osnovu poznavanja nemačkog jezika i uspeha. Učešće na takvom jezičkom kursu je obavezno ako je jezik nastave na studijskom programu nemački.
– novčani dodatak za učešće na kursevima jezika koje biraju sami stipendisti
– refundaciju troškova za ispit TestDaF koji treba da se položi ili u matičnoj zemlji nakon obaveštenja o dobijenoj stipendiji ili u Nemačkoj sve do kraja stipendiranja.

Izbor
O prijavama odlučuje nezavisna izborna komisija stručnjaka. Centralni krititerijumi su:
– uspeh
– ubedljiva stručna i lična motivacija za planirani studijski boravak u Nemačkoj

Koji uslovi moraju da se ispune?

– Kandidat po pravilu ne bi trebalo da je diplomirao pre više od 6 godina.
– Kandidati koji se u trenutku konkurisanja nalaze duže od 15 meseci u Nemačkoj ne mogu da budu stipendirani
– Prijem na studije nekog univerziteta u Nemačkoj: molimo Vas da postanete svesni da ste sami odgovorni za Vašu aplikaciju na nemačkim univerzitetima. Ukoliko ne stignete da dobijete tu potvrdu o prijemu na univerzitet do roka za prijavu dokumenata za DAAD stipendije, neophodno je da taj dokument dostavite DAAD-u pre početka korišćenja stipendije. DAAD obezbeđuje stipendiju samo ukoliko kandidat dostavi potvrdu nemačkog univerziteta o prijemu na studije.
-Ukoliko sam studijski program predviđa višemesečni studijski boravak ili praksu  u inostrastvu, ti boravci u inostrastvu mogu da se stipendiraju pod sledećim uslovima:

  1. -ukoliko je je boravak za dobijanje stipendije imperativ
  2. -ukoliko boravak ne traje  duže od četvrtine stipendijskog boravka. Duži boravci ne mogu da se stipendiraju, čak ni  u ratama
  3. – ukoliko se boravak ne odvija u matičnoj zemlji

Poznavanje jezika

– Prilikom prijavljivanja za željeni studijski program morate da dokažete dovoljan nivo poznavanja jezika na kojem će se odvijati nastava. Koji nivo poznavanja jezika je potreban, saznaćete na sajtu univerziteta ili od zaposlenih na njemu- takozvani propisi o prijemu stranih studenata
– Uslovi variraju od namere i predmeta koji će se studirati: u društvenim naukama kao i u oblasti prava traži se pravilu veoma dobro poznavanje nemačkog jezika. Kod prirodnih i inženjerskih nauka se po pravilu može upotrebljavati engleski jezik, te moraju da se dostave dokazi o poznavanju engleskog jezika.

Uradite besplatnu simulaciju  TOEFL-a ili IELTS-a na linku : http://www.kontext.edu.rs/simulacija-medjunarodnih-ispita

   

Prijavom preko ovog bloga ostvarićete popust od 5% u za kurseve nemačkog jezika .
Prijavite se na linku: http://online.kontext.edu.rs/upis/?view=prijava

Prijavljivanje za stipendiju

Prijava sledi online preko DAAD-Portala. Pored online prijave morate i 2 primerka „rezimea prijave“(„Bewerbungszusammenfassung“ /“Application summary“) – PDF dokument- koje će sam portal generisati  nakon završene online- aplikacije,poslati poštom zajedno sa ostalom dokumentacijom na odredjeno mesto (informacija u dnu teksta)

Vodite računa o tome da se registarska karta „Zum Bewerbungsportal“ /“To the application portal“ prikazuje u bazi stipendija dokle god je aktuelan raspis za ovu stipendiju. Nakon završetka roka za prijave za DAAD stipendije,portal Vam neće stajati na raspolaganju.

Da bi se prijavili, potrebno je da odaberete ovaj program u bazi stipendija na sajtu www.funding-guide.de, odete na zelenu registarsku kartu „Bewerbung einreichen“/“Submitting an application“ i odatle odete u portal,najpre se registrovatiu istom.

Potrebna dokumentacija:

svedočanstva, diplome,uverenja i njihovi prevodi mogu da budu skenirani i bez overe nadležne institucije i tako sačuvani u DAAD portalu. Tek ukoliko dobijete stipendiju, zaposleni u DAAD-u u Bonu će tražiti da dokumentaciju koju ste poslali online dostavite u papirnoj formi u originalu (kopije originala overene u Sudu ili opstini i prevodi srpskih dokumenata overeni kod sudskog tumača!)

1. U DAAD Portalu uploadovati sledeća dokumenta:

– online prijavni formular

– biografija-CV- ne u formi eseja, već u formi tabele (maksimalno na 3 stranice)

– motivaciono pismo (maksimalno 3 stranice)

– dokaz o prijemu na studije: ovo možete dostaviti najkasnije do početka korišćenja stipendije, ukoliko ne postoji u trenutku konkurisanja za stipendiju.

Kod postdiplomskih i master studija koje će se u celosti odvijati u Nemačkoj (sa diplomom)

– popunjen formular „Informacije o željenim studijskim programima“- pogledati vrh stranice- popunjavate ga informacijama o tri studijska programa koja Vam se najviše svidjaju i na koja ćete slati aplikaciju naredne godine, odn. kada rokovi na tim univerzitetima budu otvoreni za prijem na studije od oktobra 2016. godine.

– program samog kursa (maksimalno 10 stranica)- Vi sami sakupljate relevantne informacije o studijskim programima sa sajtova i pravite jedan PDF dokument za svaki od tri navedena studijska programa

Kod studijskog boravka u Nemačkoj u okviru postdiplomskkih i master studija u matičnoj zemlji:

– dokaz o tome da će uspeh i dostignuća koja su zadobijena  Nemačkoj biti priznata u matičnoj zemlji (Joint Degree programi)

dodatno za sve kandidate:

– završna diploma univerziteta sa listingom svih položenih ispita, diploma/ uverenje o diplomiranju može dodatno da se dostavi do početka korišćenja stipendije, ukoliko studije nisu završene do trenutka apliciranja za stipendiju.Ukoliko ste jos uvek student,potrebno je dostaviti uverenje da ste na studijama, transkript svih polozenih ispita sa informacijom o tome koliko vam je ispita ostalo do kraja osnovnih studija

– ostala dokumenta koja su važna za Vašu aplikaciju (npr. dokaz o obavljenoj praksi, potvrde o zaposlenju)

– nemački ili engleski prevodi dokumenata koju se dostavljaju na srpskom jeziku

– kopija svedočanstva o završenoj srednjoj školi -matura

– dokaz o poznavanju nemačkog jezika- jezički test (ondaf) kojeg organizuju DAAD lektori; Ovaj jezički test ne može da se koristi kao zamena za zvanične sertifikate o poznavanju nemačkog jezika koje traže nemački univerziteti. Ovaj jezičkii test moraju da dostave i kandidati koji će studirati na engleskom jeziku. U tom slučaju rezultat testa nije relevantan kriterijum za dobijanje stipendije.Ukoliko već postoji zvaničan sertifikat nemačkog jezika- dostaviti njegovu kopiju.

– sva svedočanstva sa fakulteta iz Srbije sa pojedinačnim ocenama, uključujući i objašnjenje notnog sistema Srbije

– dodatno sertifikat engleskog jezika ukoliko će se studirati na engleskom jeziku

2. Poštom dostaviti:

– „rezime prijave- tzv „Bewerbungszusammenfassung“/“Application summary“ koji će se generisati u Portalu u PDF-dokumentu i kojeg treba da odštampate u 2 primerka i pošaljete na traženo mesto

– aktuelnu preporuku profesora koji informiše o Vašim kvalifikacijama; molimo Vas da uz svaki set Vaše aplikacije- odštampanog rezimea- dostavite jedan primerak preporuke u zatvorenoj koverti. Formular za preporuku ćete naći u Vašem profilu u portalu DAAD-a. Odstampaćete je i dati profesoru da je popuni na engleskom ili nemačkom jeziku.

– uverenje o zdravstvenom stanju; ovaj dokument dostavljate tek nakon što budete obavešteni da ste dobili stipendiju

Rok za aplikaciju

15.11.2015.

Mesto slanja papirne aplikacije:

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland
in Belgrad
Kulturabteilung
Neznanog junaka 1a
11040 Beograd
(www.belgrad.diplo.de)

Pojašnjenja vezana za apliciranje

– Vaša prijava je važeća tek kada sva tražena dokumenta unesete u DAAD Portal (odeljak  1) i pošaljete ih poštom (odeljak 2). Za poštu je važeči datum pečata slanja pošiljke.

– DAAD Portal se zatvara u 24 h po srednjeevropskom vremenu poslednjeg dana prijave

– zakasnele ili nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje

– dokumentacija ostaje kod DAAD-a. Podaci se čuvaju u skladu sa saveznim zakonom o privatnosti dokle god su neophodni za obradu prijave.

Za dodatne informacije i savetovanje obratite se Informativnom centru Beograd, kao i aktuelnim lektorima u Srbiji.

Korisni linkovi

DAAD Website-rubrika „Ponuda studija u Nemačkoj“

DAAD Website rubrika „10 koraka ka Nemačkoj“

DAAD Website „Saveti za prijave za DAAD stipendiju“

Work and Study in Canada -Sale cover

Advertisements
 

Oznake: , ,

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se / Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se / Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se / Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se / Promeni )

Povezivanje sa %s

 
%d bloggers like this: