RSS

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У 2016. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

07 sep

13898553_10209855753732121_1923980641_o

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Канцеларија за младе и сарадњу са удружењима 

објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У 2016. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА 

Канцеларија за младе и сарадњу са удружењима обезбедила је средства за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката које реализују удружења на територији Града Београда, из  области енергетике, заштите животне средине, привреде, културе, спорта, здравства, социјалне заштите, образовања и дечије заштите, који су од јавног интереса и односе се на:
• популаризацију, подстицање, усмеравање и јачање свести о значају набројаних области (информисање, промотивне активности, издаваштво, фестивали, кампање, изложбе и сл);
• унапређење знања о одређеној теми кроз организовање неформалних образовних активности (семинари, стручни скупови и др);
• решавање појединачних проблема у областима која су побројана и од значаја су за Град;
• спровођење конкретних активности на решавању појединачних локалних проблема;
• друге активности које доприносе образовању, одговорном понашању и активном укључивању грађана у области од значаја за Град Београд.
Укупна средстава обезбеђена за спровођење јавног конкурса у буџету Града Београда за 2016. годину у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2016. годину („Сл. лист града Београда“ број 81/15, 63/16) износе 6.731.450,00 динара.

Право да учествује на конкурсу има удружење:
• које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 99/11), на територији града Београда;
• које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;
• које у последње две године правноснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за његову делатност;
• које нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;
• која, сагласно одредбама свог оснивачког акта, обављају активности у наведеним областима (у даљем тексту: удружење).

Beba autocad 1

Напомена: удружења основана у складу са Законом о спорту („Службени гласник РС”, бр. 10/2016) и Законом о задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС”, 88/2010 i 99/2011-др. закон) немају право учешћа.

Удружење на јавном конкурсу може да конкурише за укупно утврђену вредност прoјекта или за недостајући део средстава. Ако конкурише за недостајући део средстава обавезно доставља изјаву о томе од кога су и у ком износу обезбеђена преостала средства.
Максимални износ средстава која могу бити додељена једном пројекту износи 300.000,00 динара.
Удружење може да учествује на јавном конкурсу само са једним пројектом који се реализује у целини на територији Града Београда.
Пројекат којим се конкурише треба да је краткорочан, односно да се целокупан пројекат  или фаза за коју се траже средства, реализују до краја календарске 2016. године.

Пријава на јавни конкурс доставља се на попуњеном и овереном Обрасцу пријаве уз који се подноси следећа документација:
• потписана и оверена Изјава о испуњавању услова за учешће;
• друга документа која удружење сматра одговарајућим за предложени пројекат (на пример: писма препоруке и писма подршке ако постоје, биографије координатора пројеката и кључних лица укључених у рад на пројекту);
• Копија прве стране Статута, односно оне стране на којој су наведени циљеви удружења.

Образац пријаве садржи податке о подносиоцу пројекта, основне податке о пројекту и потребним финансијским средствима за реализацију. Образац пријаве и Изјава о испуњавању услова за учешће се преузимају у Канцеларији за младе и сарадњу са удружењима, Београд, улица Краљице Марије 1, XIX спрат, соба 1919 или са званичне интернет странице Града Београда као и образац за достављање извештаја о реализованом пројекту.

Приликом израде планираног буџета пројекта, удружење дефинише трошкове према Обрасцу пријаве. Неће бити прихваћени следећи трошкови:
• трошкови настали пре потписивања уговора,
• трошкови адаптације објекта,
• трошкови превоза ван територије града Београда,
• трошкови такси превоза,
• трошкови више од једног фиксног и једног мобилног телефонског рачуна на месечном нивоу током трајања пројекта,
• трошкови угоститељских услуга (осим кетеринга за потребе промоције),
• трошкови хонорара који прелазе трећину укупно одобреног буџета пројекта.

Рок за достављање пријаве је 15 дана од дана објављивања овог јавног конкурса.

Пријаву доставити на адресу: Градска управа града Београда Канцеларија за младе и сарадњу са удружењима, Београд, улица Краљице Марије 1, са назнаком: „Пријава ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У 2016. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА“-  НЕ ОТВАРАТИ. ПРИЈАВА СЕ ДОСТАВЉА У ТРИ ОДШТАМПАНА ПРИМЕРКА.

Комисија ће у року од 60 дана од дана закључења конкурса утврдити Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката применом следећих критеријума (Критеријуме можете погледати у табели на дну стране).

Предлог листе одабраних пројеката се објављује на званичној интернет страници Града Београда.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању предлога листе одабраних пројеката, у року од 3 дана од дана објављивања листе.

На предлог листе одабраних пројеката учесници конкурса имају право приговора у року од 5 дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору доноси Комисија у року од 15 дана од дана пријема приговора.

На Одлуку о избору пројеката удружења са одобреним новчаним износима који се обезбеђују из буџета Града Београда за 2016. годину, прибавља се сагласност градоначелника града Београда и одлука објављује на званичној интернет страници града Београда најкасније у року од 10 дана од дана добијања сагласности градоначелника.

Удружењима која буду изабрана на Јавном конкурсу, одобрена новчана средства биће уплаћена на наменски рачун.

Особе за контакт за све додатне информације:
Дубравка Петровић 011-715 7803 dubravka.petrovic@beograd.gov.rs
Југослава Војновић 011-715 7351  jugoslava.vojnovic@beograd.gov.rs

Advertisements
 

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s

 
%d bloggers like this: