RSS

Arhive kategorija: Seminari i konferencije- Seminars and Conference

Konferencija Quality as Concept o primeni alata i modela upravljanja

Quality as a Concept - Conference in Belgrade

Konferencija sa sloganom Quality as Concept i punim radnim nazivom Kvalitet proizvoda, procesa i sistema u praksi, održaće se 5. oktobra 2018. godine u hotelu Falkensteiner u Beogradu. 

Oranizator konferencije o primeni alata i modela upravljanja je Portal Kvalitet, a cilj je razmena konkretnih iskustva iz praksi o primeni alata/modela upravljanja, odnosno, konferencija će predstaviti primere razvoja organizacija koje koriste nauku i znanje za efektivnije sagledavanje sopstvenih podataka

Neki od alata/metoda o kojima će biti reči su: LEAN, SixSigma, SPC – Statistical process control, MSA – Measurement system analysis, Scrum, Error Proofing, PokaYoke, IoT – Internet of things, MES – Manufacturing execution system, OEE – Overall equipment effectiveness, FMEA – Failure modes and effects analysis i drugi.

Predavači, koji su ujedno I stručnjaci sa velikim iskustvom u proizvodnji, objasniće na koji način je primena gorepomenutih alata doprinela poboljšanju kvalitetu procesa/proizvoda iliti celog sistema. 

Do sada potvrđeni govornici dolaze iz organizacija: Siemens, Continental, Cooper Standard, Hemofarm, ActiveCollab, Elplant, Geodis…

Detaljnije na : https://qualityasconceptconference.com

Advertisements
 

Unapredite Vaše poslovanje – Prijavite se za program “ BOOST YOUR BUSINESS „

 

Poslovni kurs

 

 

BOOST YOUR BUSINESS program je nov koncept interaktivnog kontinuiranog rada, razmene iskustava i znanja među učenicima, koji koristi biznis i inovativne alate kao što je MASTERMIND tehnika, canvas biznis model, TOWS i Points of You alati. Cilj je da u određenom vremenskom periodu unapredite poslovne procese, naučite kako da napravite dobitnu strategiju za povećanje produktivnosti i optimizirate poslovanje, a uz MASTERMIND način rada naučite kako da povećate sopstvenu odgovornost te odgovornost i uključenost tima u ostvarivanju ciljeva.
Ponuda za 6+1 modul 16.30-19.30

Lokacija: Svečana sala Univerziteta Metropolitan

VREDNOST INVESTICIJE! Kotizacija za jednu Radionicu je 6.000 RSD.
VREDNOST INVESTICIJE ZA PRVU GENERACIJU! Kotizacija za svih 6+1 Radionica je 27.000 RSD
Za rane uplate 5% popusta

download

Za prijave javite se : Saša Mihajlović 065 33 211 77  ili  sasa@inoposlovi.com

Radionice pod nazivom ide novi naziv jer se radi popodne ..pa da smislimo! PO JUTRU SE BIZNIS POZNAJE u okviru BOOST YOUR BUSINESS programa predstavljaju interaktivne radionice sa praktičnim vežbama u radnoj grupi koja razmenjuje iskustva prema unapred dogovorenom sistemu rada u formi “okruglog stola”.
BOOST YOUR BUSINESS koncept je potpuno nov proizvod na srpskom tržištu namenjen uspešnim preduzetnicima iz nekompetitivnih delatnosti a koji uz tehniku MASTERMIND predstavlja podršku u definisanju i sprovođenju ciljeva, unapređenju liderskih i komunikacionih veština, strateškog planiranja i razmišljanja kao i efikasnijeg upravljanja firmom. MASTERMIND je proces zajedničkog rada, brainstorming, brainwriting, preuzimanje odgovornosti za sprovođenje akcionih koraka, posvećenost i uključenost.

download 2
Cilj:
Dolaskom na svih osam modula učesnici imaju priliku da na radionicama neguju poverenje, otvorenost, saradnju, predan i aktivan rad, posvećenost, a između radionica sprovode analizu uvida i rezultata. Konkretni proces rada sa akcionim koracima, koji po dolasku u radno okruženje odmah budu primenjeni kako samostalno tako i u saradnji sa zaposlenima, najvažniji je deo procesa BYB. Razgovori o iskustvima i prostorima za unapređenje, postavljanje važnih pitanja svih učesnika u grupi, predstavljanje izazova u grupi putem MASTERMIND tehnike kao vrste dubinske analize, detekcije problema i davanja konkretnih rješenja.

Kome je namenjen:
– Preduzetnicima sa iskustvom od najmanje dve godine da razjasne svoje poslovne ciljeve i načine na koje mogu da ih efikasnije ostvare; kako da se bolje motivišu i posvete svojim ciljevima.
– Liderima i poslodavcima kako da postanu izvor informacija i podrška članovima tima, a ne pretnja, kako da prepoznaju talente i pomognu članovima svog tima da razvijaju svoje veštine i potencijale. Ukratko, kako da postanu lideri za 21. vek.
– Biznis liderima u malim i srednjim preduzećima.
– Menadžerima kojima je potreban prostor da unaprede, isprobaju i razviju nove poslovne veštine i poslovne alate.
– Pojedincima kojima je potrebno da se bolje fokusiraju i usmere na svoj smer u razvoju karijere.
– Menadžerima koji su se ’zaglavili’ u ustaljenim navikama i odnosima, i ne vide dalji put i pravac.

poslovni ljudi 3

Koji su benefiti (ili šta dobijate nakon svih osam završenih radionica):
Radionice vam mogu pomoći da:
– definišete jasne ciljeve,
– kreirate uspešnu strategiju koja dugoročno može da donese najbolji rezultat,
– postignete bolje angažovanje vašeg tima – ljudi se bolje angažuju kada su ciljevi tima jasni i jasno se komuniciraju,
– negujete pozitivno radno okruženje,
– smanjite toksične odnose i emocije u timu,
– postignete bolju posvećenost,
– pospešite efektivnu komunikaciju,
– povećate produktivnost,
– postignete bolju usaglašenost između veština, znanja i mogućnosti tima.

Successful Business People.

 

Što uključenjem u program BYB i MM dobijate
– Razmenu iskustava i zajednički rad u trajanju od 6 modula tokom 3 meseca
Radne sveske i kontinuiranu komunikaciju tokom programa sa mentorom
1.5h individualnih poslovnih konsultacija na poklon.
Sedmi finalni mastermodul – predstavljanje projektnih zadataka
Sertifikat

Šta možete očekivati od radionica (ili šta ćete naučiti):
– izoštrite fokus i pravovremeno uočite, identifikujete i rešite problem,
– dobijete pomoć od radne grupe u procesu donošenju odluka, uvođenju promena i prevazilaženju poteškoća,
– kako da planirate i ostvarite prednosti kroz potencijalne nove mogućnosti,
– steknete osnove uspešnog rukovođenja timom i njihovim resursima,
– naučite kako da napravite dobitnu strategiju za povećanje produktivnosti i bolju profitabilnost,
uz MASTERMIND način rada naučite kako da povećate sopstvenu odgovornost i odgovornost i uključenost tima u ostvarivanju ciljeva.

Moduli : U ponudi je više tema a izbor tema zavisi od potreba učesnika.

Poslovni ljudi 4

MODUL 1.
PO JUTRU SE (DAN) BIZNIS POZNAJE –  „Canvas poslovni model“- alat za donošenje pravovremenih i relevantnih odluka
Pre nego što počnete da se penjete merdevinama uspeha pobrinite se da budu naslonjene na pravu zgradu. Stephen Covey
Svaki poslovni model temelji se na dva jednostavna pitanja: ko je kupac i šta kupac želi ili treba. Koja je jedinstvena vrednost proizvoda ili usluge koju nudite na tržištu?  Biti jedinstven. Biti drugačiji! Ponuditi dodatnu vrednost! Biti efiksan! Biti konkurentan! Biti kreativan! Ko su vaši redovni kupci? Ko su vaši potencijalni kupci?  Kako negujete odnose sa svim interesnim grupama? Da li postoje još neki partneri koji bi mogli da budu ključni za povećanje prometa? Koliki je trošak poslovanja? A prihod?
CBM je moderan poslovni alat prihvatljiv za sve subjekte, a pomoću koga se opisuje način na koji neka organizacija ili institucija kreira, isporučuje i prikuplja vrednosti. CBM pruža devet različitih dizajniranih blokova koji su usko povezani. Oni zajedno čine celinu koja na najjednostavniji način opisuje određenu biznis ideju. Sa novim trendovima i generacijama potrošača da li je vaš biznis model spreman za renovaciju?
Poslovni alat: Canvas biznis model

 

 

MODUL 2.
BEZ ALATA (NEMA ZANATA) IMA LI MAJSTORA – Uspeh firme isključivo se meri na tržištu: poverenjem potrošača, kupovinom proizvoda, korišćenjem usluga. I njihovom preporukom!
Ništa neće u toj meri doprineti podizanju vašeg ugleda od sposobnosti da ćutite i pažljivo slušate druge. Leonardo da Vinci
Kad ste poslednji puta uradili istraživanje tržišta i razgovor sa kupcima? Tržište ocenjuje vaš rad. Upoznavanje sa trendovima na tržištu iz ugla potrošača. Kako prikupljati potrebne informacije o tržištu i potrošačima: istraživački alati, DIY (Do It Yourself, tj. “uradi sam” istraživanje) tehnike.
Poslovni alati: SMARRTO, SWOT i TOWS analiza.

Business people team

MODUL 3.
AKO ŽELIŠ JEZGRO (SLOMI LJUSKU) UPOZNAJ SEBE – Unapredite liderske veštine i uključite članove tima
Svaki čovek kog upoznam na neki način je vredniji od mene, zbog toga što od svakoga ponešto naučim. Ralph Waldo Emerson
Da li Vaš tim ume da komunicira vrednosti firme kupcima, klijentima i stejkholderima? A vi? Misija i vrednosti kao i strateško planiranje deo su svakodnevnih prioriteta. Stavite se u ulogu kupca. Gde je uloga lidera u komuniciranju vrednosti i misije firme?. Lider je sposoban da vidi kontekst situacije u kojoj se firma nalazi i da fleksibilno reaguju. Ostvarivanje ličnih ciljeva koji su u harmoniji sa firminom ciljevima daje najbolje rezultate Istraživanja kažu da prosečni lideri skoro 80% vremena provode u redovnim operativnim poslovima i gašenju požara! Za razliku od njih lideri rastućih firmi 80% energije i fokusa usmeravaju ka veštinama i alatima za unapređenje poslovanja kao i razvoju sopstvenih veština i znanja u cilju unapređenja rezultata te njihovom merenju.
Poslovni alati: razumevanje šire slike, perceptualne pozicije, vreme kao resurs, prioritizacija

Poslovni ljudi 7

 

MODUL 4.
ŠTA RADI DOBRO (NE DIRAJ) UNAPREDI DA BUDE BOLJE – Unapredite poslovne procese u firmi
Najbrži šta vam kaže da ste u problemu je rečenica: “Tako mi uvek radimo.” Gary Vaynerchuk
Ako vaš biznis funkcioniše dobro, imate rezultate a svesni ste da sve funkcije u firmi i nisu postavljene dovoljno dobro, odakle početi? Nabavka, prodaja, marketinške aktivnosti, komunikacija sa klijentima, zalihe… U kom grmu leži zec? Koji su akcioni koraci? ‘Brušenje’ poslovnog procesa znači ustanoviti i odstraniti nepotrebni višak iz procesa, na primer neke aktivnosti i procese, obezbeđujući time da svaki korak vašeg poslovnog procesa stvara vrednost vašim korisnicima. Keizen princip kaže da veliki rezultati proističu iz mnogo malih promena koje se akumulišu tokom vremena. KAIZEN znači da su svi uključeni u proces poboljšanja rada i kvaliteta jedne firme. Koji su indikatori merenja poslovanja koji su vaši vodiči u evaulaciji rezultata rada? Da li vaš brod ima kompas i mapu u uzburkanom moru?
Poslovni alati: dijagnostički poslovni alati, matrica za donošenje poslovnih odluka

 

MODUL 5.
KAD DRUGOG POŠTUJEŠ (ZA SEBE NE BRINI) OGLEDALO NE VARA – Kreirajte atraktivnu poslovnu ponudu
Ako želite uhvatiti ribu nataknite na udicu mamac koji odgovara njenom ukusu. David Lloyd George
Kupci su alfa i omega poslovanja, a koji su kupci delta (reka) uspeha. Vaši potencijalni klijenti/kupci imaju problem da razlikuju vas od vaše konkurencije. Koliko dobro vi razumete potrebe kupaca? Koje probleme kupaca rešavate? Koliko često komunicirate sa kupcima? Da li ih slušate? Koliko su i šta kupci zaista spremni platiti? Vaša prodaja stagnira ili podbacuje u odnosu na plan. Imate problem da zadržati vaše postojeće kupce/klijente. Kako negujete odnose sa njima? Pratite li trendove? Kreirate li novu ponudu? Da li inovirate ponudu?
Poslovni alati: Net Promoter Score NPS, alat za određivanje faze životnog ciklusa proizvoda ili usluge BCG matrica, Feedback kao komunikacioni alat u cilju unapređenja poslovanja.

MODUL 6.
NA MUCI SE POZNAJU (JUNACI) VIZIONARI – Brend u realnom i virtuelnom okruženju
Kad god vidite uspešan biznis to znači da je neko ranije već doneo odvažne i hrabre odluke. Peter F. Drucker
Gde je mesto vašeg proizvoda/brenda u marketing miksu? Da li prodajete proizvod ili brend? Proizvod predstavlja bilo šta što može da zadovolji potrebe potrošača. Brend je jedinstvena ideja ili koncept koji ste vi definisali u glavi potencijalnog potrošača. Ako brend ne pozicionirate vi, potrošač će to učiniti svakako, ali na svoj način. Vaši kupci su aktivni online i offline? A vi? Nove generacije, novi komunikacioni kanali, integrisanost vertikalna i horizontalna. Koliko znate o milenijalsima? A ostalim generacijama?
Poslovni alati: upitnik za merenje zadovoljstva kupaca, upitnik za merenje stanja marketinga

 

 

 

MODUL 7.
GVOŽĐE SE KUJE DOK JE (VRUĆE) U RUKAMA I POD BUDNIM OKOM – Motivacija kao uslov bez kog se ne može – “condition sine qua non”
Odavno sam zapazio da uspešni ljudi retko sede i čekaju da im se stvari dešavaju. Oni izađu i dese se stvarima. Leonardo da Vinci
Ne postoji druga šansa za prvi utisak. Da bismo neutralisali prvi loš utisak potrebno je 20 kontinuiranih pozitivnih utisaka.

 

Sa Motivacijom ste na Vi ili na Ti? Da li aktivno slušate? Budite i vi kupac onog što prodajete, verujete li u proizvod, slušate li sa emocijama? Kako primate feedback sa tržišta i šta je zapravo to?
Poslovni alati: Mystery Shopping, upitnik, barometar mog potencijala

 

 

MODUL 8.
KO PRVI JABUCI (NJEGOVA JABUKA) NEBO JE TRŽIŠTE – O prodaja O izazovi – “Promena (kretanje) je bit svega. Heraklit iz Efesa (oko 540-480.p.n.e.)” – Kako uhvatiti korak
Akcija je bazični osnov za svaki uspeh. Pablo Pikaso
Lakše prodajemo ako smo svesni da svaki proces ima svoju strukturu. Kvalitetna prodaja u kontinuitetu je od najveće važnosti za svaku firmu a cilj je stalno raditi na pronalaženju novih potencijalnih kupaca. Prodaja može biti izvor ideja i podsticaja za kompaniju da uvidi nove mogućnosti za razvoj posla. Online ili offline? Ili integrisano?
Poslovni alati: QAB analiza, vežba tačke kontakata i momenti istine, vežba procena veštine rada sa kupcima

 

 

MODUL 9.
BLAGO ONOME KO ZNA DA NE ZNA, A HOĆE DA (ZNA) I IMA – Od inicijative do inovacije
Uspeh nije konačan, neuspeh nije fatalan: hrabrost da se nastavi je ta koja se računa. Vinston Čerčil
Saznaćemo: Šta je inkrementalna a šta radikalna inovacija. Koliko smo inovativni? Koliko smo preduzetni?
Poslovni alat: Points of You, upitnik koliko smo inovativni

 

MODUL 10.
NAVIKA JE JEDNA MUKA A ODVIKA (DVE MUKE) KREATIVNOST TRAŽI – Feedback – predstavljanje projektnih zadataka
Ljudi se “parališu i blokiraju” u potrazi za savršenošću. Ja idem samo napred. Gary Vaynerchuk
Na završnom mastermodulu imaćete priliku zaokružiti sva stečena znanja i izraditi plan daljeg delovanja.

download 3

 

 

 

 

 
KOLIKO TRAJE! 180 minuta aktivnog rada
KOLIKO ČESTO! Jednom u dve nedelje.
KAD POČINJE!

O TRENERU
Tatjana se više od 20 godina bavi istraživanjima marketinga, tržišta i javnog mnjenja. Sedamnaest godina vodila je internacionalnu istraživačku firmu MASMI. U tom periodu sprovela je veliki broj kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja na različite teme. U preko 500 projekata u kojima je učestvovala u poslednjih nekoliko godina, Tatjana je bila vođa tima, metodolog istraživač i konsultant.
Tokom dugog niza godina Tatjana je držala predavanja i treninge na teme brend menadžment, zadovoljstvo potrošača, canvas biznis model kao alat za donošenje poslovnih odluka, tržište i kompetitivnost te drugi. Neki od treninga su “Inovativnost kao najbolji prijatelj brenda” u okviru projekta koji je imao za cilj da promoviše inovativnost u oblasti ženskog preduzetništva. Za projekat Evropske komisije koji realizuje Program intergisane podrške inovacijama (Integrated Innovation Support Programme), tokom 2013. Tatjana je u ulozi senior eksperta imala za zadatak da definiše, kreira i sprovede treninge i koučing sesije za 200 srpskih firmi u SME sektoru na teme Nove marketing mogućnosti: Razumevanje tržišta i kupaca, Pozicioniranja proizvoda: Konkurencija, kupci i razvoj novih proizvoda.
Od 2012. Tatjana je docent na Univerzitetu Metropolitan i predaje marketinške predmete. Od 2013. aktivna je u oblasti koučinga i mentoringa, a od 2015. pokrenula je firmu ACT2B www.act2b.rs. U radu sa klijentima, pojedincima i timovima primenjuje principe i metode iskustvenog učenja. Od 2015. Tatjana je i ACC sertifikovani kouč pri International Coaching Federation, a od prošle godine PCM coach i Points of You train of trainers.
Od 2018. godine pokreće BOOST YOUR BUSINESS program namenjen poduzetnicima, vlasnicima i menadžerima koji su otvoreni za promene u cilju poboljšanja svojih poslovnih rezultata i povećanja uspešnosti na tržištu.
Uporna, radoznala, uvek spremna za izazovne destinacije i upoznavanje novih kultura i običaja.
Njen moto je: “Život je slikarsko platno. Stavi na njega što više boja.”

Poslovni ljudi 6.jpg

Za prijave javite se : Saša Mihajlović 065 33 211 77  ili  sasa@inoposlovi.com
 www.poslovni-kurs.in.rs

 

MEDOLISTICA ACADEMY SKOLA-INTEGRATIVNIH HOLISTICKIH TEHNIKA

 

BIOENERGETSKA PSIHOSOMATIKA

 

Prvi seminar: 19-20 MAJ 2018 ( 2-3 jun)

Mesto: Beograd, Nebojsina 30

Odgovorni docent: Dr Dragan Andjelkovic, osteopat, kineziolog, biopranoterapeut,

terapeut bioenergetske psihosomatike i manuelne integrativne medicine

studirao, radio I ziveo u Milanu preko 35 godina

 

Izdaje se certifikat na kraju studija; mogucnost sertifikata italijanske skole*

 • Sta student dobija ovom edukacijom

Sustina ove edukacije je ponuditi studentima jedan vrlo specifican i bogat program, te mogucnost prepoznavanje i resavanje bioenergetskih psihosomatskih problema pacijenta,

pocevsi od emocionalnih rana iz ranog detinjstva, preko emocionalnih konflikata skrivenih u cakrama, do holistickog koncepta posmatranja i tumacenja disbalansa“trougla zdravlja“

kod osoba.

-Diferencijalna dijagnostika

U tu svrhu, vrlo bitne ulogu u programu studija imaju testovi dijagnostickog karaktera

(primenjena kineziologija i holisticka osteopatija-govor emocionalnog i fizickog tela).

Sto se pak tice terapijskih disciplina, odlucili smo se za one tehnike koje su razlicite od vec poznatih studiranih i manje prisutnih na nasim prostorima.

One svakako daju izvanredne mogucnosti holistickim terapeutima u resavanju disbalansa

„trougla zdravlja“ pre svega u terapijskom smislu reci, a po principima integrativne medicine

I diferencijalnih tehnika.

-Terapeutske tehnike

U ovom kontekstu, u program su uvrstene tehnike kao sto su kranijalna osteopatija (cranio sacral therapy), bioenergija (ili biopranotherapy), energetsko prociscavanje, energetska vibracionalna medicina, bioenegetika Lowen, itd.
Holisticka metoda

 • Gde se moze primenjivati Bioenergetska Psihosomatika

Pocevsi od prvih emocionalnih trauma u zivotu, rane iz detinstva, preko emocionalnih konflikata skrivenih u cakrama, pa sve do slozenih psiho-emocionalnih, bioenergetskih, fizickihih i biohemijskih zdravstvenih problema.

Imajuci u vidu programsku koncepciju i razlicite mogucnosti primene integrativnih , holistickih tehnika, koje ova edukacija pruza a pre svega i dijagnosticke metode, terapeuti ce imati vrlo solidna znanja da pristupe resvanju problema psho-bioenergetskog porekla jednog pacijenta.

Polazeci vec od poznate cinjenice, da u vecini slucajeva, fizicka bol coveka je zapravo “bol duse”,

(ako nije bilo prave fizicke traume), onda je polje primene bioenergetske psihosomatike, vrlo siroko i moze se primenjivati u svim psiho-somatskim disfunkcijama ne samo kod izrazenog “psiho” karaktera, ili psihosomatskih problema,

vec i kod bolova osteo-misicnog sistema, losoj funkcionalnosti unutrasnjih organa, kranijalnih lezija i slicno.

 • Dali je priznata Bioenergetska Psihosomatika

U evropskim zemljama je priznata, jer su pre svega priznate bioenergetske discipline kao sto je

Priznata i psihosomatika; isti je slucaj i u Srbiji, posto su ove tehnike priznate pod “alternativnom medicinom”. Bioenergetska psihosomatika je prakticno spoj ovih dveju grupa bio-psiho integrativnih tehnika, odnosno bioenergetske istocnjacke medicine i zapadne psihosomatske psihologije.

Terapeuti koji su zavrsili ovu edukaciju se jednostavno deklarisu kao

Terapeuti Bioenergetske Psihosomatike ili Biopsiho Terapeut

Prijave i info : manager@sasamihajlovic.com i 065 33 211 77

 

Ostvarite Vaše ciljeve – unapredite komunikaciju i naučite da kako da efikasno rešavate svoje probleme na poslu i u porodici

trening - 3

Dragi Moji,

U periodu od 31. maja do 2. juna, u hotelu Constantine the Great, u Beogradu, održaće se trening „Moć efikasne komunikacije 2018„.
Trening vodi Dragan Savić,  strateški savetnik domaćih i multinacionalnih kompanija, trener, ključni govornik i predavač na brojnim međunarodnim konferencijama na temu komunikacije i ponašanja u kriznim situacijama, gostujući predavač na Univerzitetu DOBA/Slovenija i Farmaceutskom fakultetu u Beogradu.

Bilo da su u pitanju poremećeni odnosi u porodici, na radnom mestu, ili u nekom drugom životnom okruženju, program „Moć efikasne komunikacije 2018“ daje konkretna i veoma efikasna rešenja za njihovo prevazilaženje.

.

Trening „Moć efikasne komunikacije 2018“ je po svom sadržaju ekskluzivan, rađen je tako da bude potreban eliti i sadrži objedinjena znanja koja se u toj formi ne mogu pronaći na drugom mestu. Za učesnike, trening predstavlja potpuno novo i veoma vredno iskustvo.

.

Pozivam Vas da Vi i Vaši saradnici uzmete učešće na ovom treningu – koristi po učesnike su dalekosežne, trening predstavlja novo vredno i jedinstveno iskustvo, a po efikasnosti daleko prevazilazi, po nazivu, srodne treninge koji se nude na tržištu.

.

Sadržaj programa i sve bitne informacije koje se odnose na organizaciju ove obuke, možete da pogledate u prilogu ili putem linka:

Prilikom prijavljivanja pošaljite i promo kod SASAMpk0003DS052018 i za jednu kupljenu kotizaciju dobićete dva mesta za učešće na ovoj jedinstvenoj obuci. Ponuda važi za prijave do 15. maja.

Ukoliko Vam je potrebna još neka informacija pozovite na 063 327 317 ili pišite na kriznekomunikacije@yahoo.com
Srdačan pozdrav,
 

Obrazovanje za budućnost- Postanite Projekt Menadžer-Zaposlite se u inostranstvu

Projekt menadzer 4

Danas svako može da bude Projekt Menadžer, ali ne može da bude kvalitetan Projekt Menadžer. Da li želite da budete samo Projekt Menadžer koga izbegavaju, ili želite da budete kvalitetan Projekt Menadžer koga traže?

Susrećete se sa poslovima koji traže multidisciplinarni pristup svakog dana. Kvalitetnih Projekt Menadžera nema mnogo i oni se svi znaju. Vreme je da upoznaju i vas. Projekt Menadžment je mešavina znanja i veština i zbog toga je bitno da trening iz project menadžmenta bude u skladu sa vašim interesima i savremenim potrebama tržišta.

Nudimo Vam obuku koja će vas spremiti za savremeno poslovanje i posle koje ćete biti osposobljeni da sami osmislite projekat što znači da ćete da:

 • Znate tačno šta će da se radi u projektu i ko će šta da radi
 • Znate tačno koliko će da traje
 • Znate tačno koliko će da košta
 • Znate tačno kolika će na kraju biti zarada
 • Znate tačno koji su vam resursi potrebni da biste ga uspešno realizovali

Business people discussing at meeting

Upoznaćete se i naučićete osnove tehinka i alata koje se tiču SWOT analize (analiza snaga, slabosti, šansi i pretnji), Gantovog dijagrama (vremeskog dijagrama aktivnosti),  Išikava dijagrama i WBS-a (work breakdown structure), analize učesnika projekta, analize vremenskih zaliha i varijansi, pravljenja budžeta projekta sa projektovanim varijansama, matrice rizika, Logical Framework Approach i Logical Framework Matrix metodoligije, Lean Six Sigma pristupa, pisanja predloga projekata za komercijalno ili institucionalno finansiranje, kao i osnovama tehnika javnog nastupa i predstavljanja projekta u medijima i sredstvima informisanja.

 

Students

KRATAK OPIS TRENINGA IZ UPRAVLJANJA PROJEKTIMA

 1. 10 min | Predstavljanje Trenera/Predavača |
  Upoznavanje sa detaljima treninga i zajednički dogovor oko tehničkih i logističkih detalja održavanja treninga između svih učesnika (pauze, korišćenje telefona, vreme za ručak itd)
 2. 15 min | Predstavljanje učesnika treninga i očekivanja od treninga|
 3. 5 min | Podela učesnika u grupe |
 4. 30 min | Vežba izrade SWOT analize projekta|

Šta su dobre i loše strane vašeg projekta? Šta vas vreba iza ćoška, a šta vam ide u prilog? Kako da se zaštitite od opasnosti, a iskoristite prilike koje vam se ukazuju? Sve to ćete naučiti tako što ćete ovladati tehnikom SWOT analize projekta.

 1. 90 min | Vežba određivanja resursa projekta |
  Šta je to resurs u kontektsu projekta? Da li su to samo financije i zašto nisu? Kako da iskontrolišete sve rusurse, kako da ne preterate sa planiranjem? Kako da projekat ne
  „pukne“ na pola? Kako u projektu realno izgleda izreka „vreme je novac“? Sve to ćete naučiti tako što ćete ovladati upravljanjem resursima na svom projektu.
 2. 90 min | Vežba pravljanje Gantograma projekta |

Šta je taj čuveni Gantogram ili Gantov dijagram? Kako da vam to bude više od crteža? Kako da ga „pišete“ i kako da ga „čitate“? Za šta je bitan, a za šta nije bitan? Sve ovo ćete naučiti tako što ćete ovladati pravljanjem Gantograma za svoj projekat.

 1. 60 min | Vežba tehnike vremenske analize projekta |

Ako se kaže da „vreme je novac“, onda naučite da vladate svojim vremenom kako biste vladali svojim novcem. Kako da znate koliko ukupno traje projekat? Kako da unapred znate kada će biti „gusto“ u realizaciji projekta? Sve to ćete naučiti kroz uvežbavanje tehnika vremenskih analiza na svom projektu.

 1. 60 min | Vežba budžetiranja projekta |

Šta jeste, a šta nije budžet projekta? Kada je projekat finansijski stabilan, a kada nije? Kako da prepoznate da li je projekat održiv ili ne, u pogledu budžeta? Sve to ćete naučiti kroz tehnike budžetiranja svog projekta.

 1. 90 min | Vežba predstavljanja projekta |

Kako da jasno i koncizno predstavite svoj projekat na najefikasniji mogući način? Kako svoj projekat uklopiti na jednu stranu A4 papira? Kako reći sve za 2 minuta? Sve to ćete uvežbati kroz tehnike predstavljanja svog projekta.

projekt menadzer 3

Ukupno vreme trajanja treninga: 7 i po sati bez pauza i pauze za ručak; moguće je duže trajanje zbog rada u grupama

Miljan Radunović, dipl.maš.inž.

|Project Manager | m: 381 64 8731106 | e: miljan.radunovic@esi.co.rs |

Biografija predavača:

Miljan Radunović (33 godine) je diplomirani mašinski inženjer. Poseduje iskustvo pisanja projekata za institucionalno finansiranje (Evropska Komisija), radio je u stranim firmama koje se bave tehničkom sertifikacijom po ISO standardima, a poslednjih godina radi kao projekt menadžer na projektima izgradnji energetskih postrojenja u Srbiji i regionu. Sarađuje sa partnerima kao što su NIS, Alpiq, China Huadian Group, Institut Jaroslav Cerni, Holadnska Ambasada u Beogradu, Deloite, Ministarstva Vlade Republike Srbije, Ministarstva Vlade Crne Gore, IHC Merwede, MVM-OVIT i drugima. Trenutno je na postdiplomskim studijama iz oblasti upravljanja projektima.

Mesto održavanja treninga: Beograd
Datum održavanja treninga: 17. Decembar 2017

Cena kursa ; 150 eura u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS-a

Plaćanje se vrši avansno 50 % do 15 .decembra do 17 časova ,a drugi deo dolaskom na seminar 30 minuta pre početka predavanja.
Svi polaznici će dobti potvrdu o pohađanju kursa na srpskom i engleskom jeziku  od strane našeg partnera InoPoslovi.com sajta za poslove u inostranstvu.
Uplate se vrše na broj računa : 360-0381653321177-74 ,MTS Banka,Saša Mihajlović .

Info i prijave na kurs : 065 33 211 77 ili manager@sasamihajlovic.com

 
 
%d bloggers like this: