RSS

Unapredite Vaše poslovanje – Prijavite se za program “ BOOST YOUR BUSINESS „

 

Poslovni kurs

 

 

BOOST YOUR BUSINESS program je nov koncept interaktivnog kontinuiranog rada, razmene iskustava i znanja među učenicima, koji koristi biznis i inovativne alate kao što je MASTERMIND tehnika, canvas biznis model, TOWS i Points of You alati. Cilj je da u određenom vremenskom periodu unapredite poslovne procese, naučite kako da napravite dobitnu strategiju za povećanje produktivnosti i optimizirate poslovanje, a uz MASTERMIND način rada naučite kako da povećate sopstvenu odgovornost te odgovornost i uključenost tima u ostvarivanju ciljeva.
Ponuda za 6+1 modul 16.30-19.30

Lokacija: Svečana sala Univerziteta Metropolitan

VREDNOST INVESTICIJE! Kotizacija za jednu Radionicu je 6.000 RSD.
VREDNOST INVESTICIJE ZA PRVU GENERACIJU! Kotizacija za svih 6+1 Radionica je 27.000 RSD
Za rane uplate 5% popusta

download

Za prijave javite se : Saša Mihajlović 065 33 211 77  ili  sasa@inoposlovi.com

Radionice pod nazivom ide novi naziv jer se radi popodne ..pa da smislimo! PO JUTRU SE BIZNIS POZNAJE u okviru BOOST YOUR BUSINESS programa predstavljaju interaktivne radionice sa praktičnim vežbama u radnoj grupi koja razmenjuje iskustva prema unapred dogovorenom sistemu rada u formi “okruglog stola”.
BOOST YOUR BUSINESS koncept je potpuno nov proizvod na srpskom tržištu namenjen uspešnim preduzetnicima iz nekompetitivnih delatnosti a koji uz tehniku MASTERMIND predstavlja podršku u definisanju i sprovođenju ciljeva, unapređenju liderskih i komunikacionih veština, strateškog planiranja i razmišljanja kao i efikasnijeg upravljanja firmom. MASTERMIND je proces zajedničkog rada, brainstorming, brainwriting, preuzimanje odgovornosti za sprovođenje akcionih koraka, posvećenost i uključenost.

download 2
Cilj:
Dolaskom na svih osam modula učesnici imaju priliku da na radionicama neguju poverenje, otvorenost, saradnju, predan i aktivan rad, posvećenost, a između radionica sprovode analizu uvida i rezultata. Konkretni proces rada sa akcionim koracima, koji po dolasku u radno okruženje odmah budu primenjeni kako samostalno tako i u saradnji sa zaposlenima, najvažniji je deo procesa BYB. Razgovori o iskustvima i prostorima za unapređenje, postavljanje važnih pitanja svih učesnika u grupi, predstavljanje izazova u grupi putem MASTERMIND tehnike kao vrste dubinske analize, detekcije problema i davanja konkretnih rješenja.

Kome je namenjen:
– Preduzetnicima sa iskustvom od najmanje dve godine da razjasne svoje poslovne ciljeve i načine na koje mogu da ih efikasnije ostvare; kako da se bolje motivišu i posvete svojim ciljevima.
– Liderima i poslodavcima kako da postanu izvor informacija i podrška članovima tima, a ne pretnja, kako da prepoznaju talente i pomognu članovima svog tima da razvijaju svoje veštine i potencijale. Ukratko, kako da postanu lideri za 21. vek.
– Biznis liderima u malim i srednjim preduzećima.
– Menadžerima kojima je potreban prostor da unaprede, isprobaju i razviju nove poslovne veštine i poslovne alate.
– Pojedincima kojima je potrebno da se bolje fokusiraju i usmere na svoj smer u razvoju karijere.
– Menadžerima koji su se ’zaglavili’ u ustaljenim navikama i odnosima, i ne vide dalji put i pravac.

poslovni ljudi 3

Koji su benefiti (ili šta dobijate nakon svih osam završenih radionica):
Radionice vam mogu pomoći da:
– definišete jasne ciljeve,
– kreirate uspešnu strategiju koja dugoročno može da donese najbolji rezultat,
– postignete bolje angažovanje vašeg tima – ljudi se bolje angažuju kada su ciljevi tima jasni i jasno se komuniciraju,
– negujete pozitivno radno okruženje,
– smanjite toksične odnose i emocije u timu,
– postignete bolju posvećenost,
– pospešite efektivnu komunikaciju,
– povećate produktivnost,
– postignete bolju usaglašenost između veština, znanja i mogućnosti tima.

Successful Business People.

 

Što uključenjem u program BYB i MM dobijate
– Razmenu iskustava i zajednički rad u trajanju od 6 modula tokom 3 meseca
Radne sveske i kontinuiranu komunikaciju tokom programa sa mentorom
1.5h individualnih poslovnih konsultacija na poklon.
Sedmi finalni mastermodul – predstavljanje projektnih zadataka
Sertifikat

Šta možete očekivati od radionica (ili šta ćete naučiti):
– izoštrite fokus i pravovremeno uočite, identifikujete i rešite problem,
– dobijete pomoć od radne grupe u procesu donošenju odluka, uvođenju promena i prevazilaženju poteškoća,
– kako da planirate i ostvarite prednosti kroz potencijalne nove mogućnosti,
– steknete osnove uspešnog rukovođenja timom i njihovim resursima,
– naučite kako da napravite dobitnu strategiju za povećanje produktivnosti i bolju profitabilnost,
uz MASTERMIND način rada naučite kako da povećate sopstvenu odgovornost i odgovornost i uključenost tima u ostvarivanju ciljeva.

Moduli : U ponudi je više tema a izbor tema zavisi od potreba učesnika.

Poslovni ljudi 4

MODUL 1.
PO JUTRU SE (DAN) BIZNIS POZNAJE –  „Canvas poslovni model“- alat za donošenje pravovremenih i relevantnih odluka
Pre nego što počnete da se penjete merdevinama uspeha pobrinite se da budu naslonjene na pravu zgradu. Stephen Covey
Svaki poslovni model temelji se na dva jednostavna pitanja: ko je kupac i šta kupac želi ili treba. Koja je jedinstvena vrednost proizvoda ili usluge koju nudite na tržištu?  Biti jedinstven. Biti drugačiji! Ponuditi dodatnu vrednost! Biti efiksan! Biti konkurentan! Biti kreativan! Ko su vaši redovni kupci? Ko su vaši potencijalni kupci?  Kako negujete odnose sa svim interesnim grupama? Da li postoje još neki partneri koji bi mogli da budu ključni za povećanje prometa? Koliki je trošak poslovanja? A prihod?
CBM je moderan poslovni alat prihvatljiv za sve subjekte, a pomoću koga se opisuje način na koji neka organizacija ili institucija kreira, isporučuje i prikuplja vrednosti. CBM pruža devet različitih dizajniranih blokova koji su usko povezani. Oni zajedno čine celinu koja na najjednostavniji način opisuje određenu biznis ideju. Sa novim trendovima i generacijama potrošača da li je vaš biznis model spreman za renovaciju?
Poslovni alat: Canvas biznis model

 

 

MODUL 2.
BEZ ALATA (NEMA ZANATA) IMA LI MAJSTORA – Uspeh firme isključivo se meri na tržištu: poverenjem potrošača, kupovinom proizvoda, korišćenjem usluga. I njihovom preporukom!
Ništa neće u toj meri doprineti podizanju vašeg ugleda od sposobnosti da ćutite i pažljivo slušate druge. Leonardo da Vinci
Kad ste poslednji puta uradili istraživanje tržišta i razgovor sa kupcima? Tržište ocenjuje vaš rad. Upoznavanje sa trendovima na tržištu iz ugla potrošača. Kako prikupljati potrebne informacije o tržištu i potrošačima: istraživački alati, DIY (Do It Yourself, tj. “uradi sam” istraživanje) tehnike.
Poslovni alati: SMARRTO, SWOT i TOWS analiza.

Business people team

MODUL 3.
AKO ŽELIŠ JEZGRO (SLOMI LJUSKU) UPOZNAJ SEBE – Unapredite liderske veštine i uključite članove tima
Svaki čovek kog upoznam na neki način je vredniji od mene, zbog toga što od svakoga ponešto naučim. Ralph Waldo Emerson
Da li Vaš tim ume da komunicira vrednosti firme kupcima, klijentima i stejkholderima? A vi? Misija i vrednosti kao i strateško planiranje deo su svakodnevnih prioriteta. Stavite se u ulogu kupca. Gde je uloga lidera u komuniciranju vrednosti i misije firme?. Lider je sposoban da vidi kontekst situacije u kojoj se firma nalazi i da fleksibilno reaguju. Ostvarivanje ličnih ciljeva koji su u harmoniji sa firminom ciljevima daje najbolje rezultate Istraživanja kažu da prosečni lideri skoro 80% vremena provode u redovnim operativnim poslovima i gašenju požara! Za razliku od njih lideri rastućih firmi 80% energije i fokusa usmeravaju ka veštinama i alatima za unapređenje poslovanja kao i razvoju sopstvenih veština i znanja u cilju unapređenja rezultata te njihovom merenju.
Poslovni alati: razumevanje šire slike, perceptualne pozicije, vreme kao resurs, prioritizacija

Poslovni ljudi 7

 

MODUL 4.
ŠTA RADI DOBRO (NE DIRAJ) UNAPREDI DA BUDE BOLJE – Unapredite poslovne procese u firmi
Najbrži šta vam kaže da ste u problemu je rečenica: “Tako mi uvek radimo.” Gary Vaynerchuk
Ako vaš biznis funkcioniše dobro, imate rezultate a svesni ste da sve funkcije u firmi i nisu postavljene dovoljno dobro, odakle početi? Nabavka, prodaja, marketinške aktivnosti, komunikacija sa klijentima, zalihe… U kom grmu leži zec? Koji su akcioni koraci? ‘Brušenje’ poslovnog procesa znači ustanoviti i odstraniti nepotrebni višak iz procesa, na primer neke aktivnosti i procese, obezbeđujući time da svaki korak vašeg poslovnog procesa stvara vrednost vašim korisnicima. Keizen princip kaže da veliki rezultati proističu iz mnogo malih promena koje se akumulišu tokom vremena. KAIZEN znači da su svi uključeni u proces poboljšanja rada i kvaliteta jedne firme. Koji su indikatori merenja poslovanja koji su vaši vodiči u evaulaciji rezultata rada? Da li vaš brod ima kompas i mapu u uzburkanom moru?
Poslovni alati: dijagnostički poslovni alati, matrica za donošenje poslovnih odluka

 

MODUL 5.
KAD DRUGOG POŠTUJEŠ (ZA SEBE NE BRINI) OGLEDALO NE VARA – Kreirajte atraktivnu poslovnu ponudu
Ako želite uhvatiti ribu nataknite na udicu mamac koji odgovara njenom ukusu. David Lloyd George
Kupci su alfa i omega poslovanja, a koji su kupci delta (reka) uspeha. Vaši potencijalni klijenti/kupci imaju problem da razlikuju vas od vaše konkurencije. Koliko dobro vi razumete potrebe kupaca? Koje probleme kupaca rešavate? Koliko često komunicirate sa kupcima? Da li ih slušate? Koliko su i šta kupci zaista spremni platiti? Vaša prodaja stagnira ili podbacuje u odnosu na plan. Imate problem da zadržati vaše postojeće kupce/klijente. Kako negujete odnose sa njima? Pratite li trendove? Kreirate li novu ponudu? Da li inovirate ponudu?
Poslovni alati: Net Promoter Score NPS, alat za određivanje faze životnog ciklusa proizvoda ili usluge BCG matrica, Feedback kao komunikacioni alat u cilju unapređenja poslovanja.

MODUL 6.
NA MUCI SE POZNAJU (JUNACI) VIZIONARI – Brend u realnom i virtuelnom okruženju
Kad god vidite uspešan biznis to znači da je neko ranije već doneo odvažne i hrabre odluke. Peter F. Drucker
Gde je mesto vašeg proizvoda/brenda u marketing miksu? Da li prodajete proizvod ili brend? Proizvod predstavlja bilo šta što može da zadovolji potrebe potrošača. Brend je jedinstvena ideja ili koncept koji ste vi definisali u glavi potencijalnog potrošača. Ako brend ne pozicionirate vi, potrošač će to učiniti svakako, ali na svoj način. Vaši kupci su aktivni online i offline? A vi? Nove generacije, novi komunikacioni kanali, integrisanost vertikalna i horizontalna. Koliko znate o milenijalsima? A ostalim generacijama?
Poslovni alati: upitnik za merenje zadovoljstva kupaca, upitnik za merenje stanja marketinga

 

 

 

MODUL 7.
GVOŽĐE SE KUJE DOK JE (VRUĆE) U RUKAMA I POD BUDNIM OKOM – Motivacija kao uslov bez kog se ne može – “condition sine qua non”
Odavno sam zapazio da uspešni ljudi retko sede i čekaju da im se stvari dešavaju. Oni izađu i dese se stvarima. Leonardo da Vinci
Ne postoji druga šansa za prvi utisak. Da bismo neutralisali prvi loš utisak potrebno je 20 kontinuiranih pozitivnih utisaka.

 

Sa Motivacijom ste na Vi ili na Ti? Da li aktivno slušate? Budite i vi kupac onog što prodajete, verujete li u proizvod, slušate li sa emocijama? Kako primate feedback sa tržišta i šta je zapravo to?
Poslovni alati: Mystery Shopping, upitnik, barometar mog potencijala

 

 

MODUL 8.
KO PRVI JABUCI (NJEGOVA JABUKA) NEBO JE TRŽIŠTE – O prodaja O izazovi – “Promena (kretanje) je bit svega. Heraklit iz Efesa (oko 540-480.p.n.e.)” – Kako uhvatiti korak
Akcija je bazični osnov za svaki uspeh. Pablo Pikaso
Lakše prodajemo ako smo svesni da svaki proces ima svoju strukturu. Kvalitetna prodaja u kontinuitetu je od najveće važnosti za svaku firmu a cilj je stalno raditi na pronalaženju novih potencijalnih kupaca. Prodaja može biti izvor ideja i podsticaja za kompaniju da uvidi nove mogućnosti za razvoj posla. Online ili offline? Ili integrisano?
Poslovni alati: QAB analiza, vežba tačke kontakata i momenti istine, vežba procena veštine rada sa kupcima

 

 

MODUL 9.
BLAGO ONOME KO ZNA DA NE ZNA, A HOĆE DA (ZNA) I IMA – Od inicijative do inovacije
Uspeh nije konačan, neuspeh nije fatalan: hrabrost da se nastavi je ta koja se računa. Vinston Čerčil
Saznaćemo: Šta je inkrementalna a šta radikalna inovacija. Koliko smo inovativni? Koliko smo preduzetni?
Poslovni alat: Points of You, upitnik koliko smo inovativni

 

MODUL 10.
NAVIKA JE JEDNA MUKA A ODVIKA (DVE MUKE) KREATIVNOST TRAŽI – Feedback – predstavljanje projektnih zadataka
Ljudi se “parališu i blokiraju” u potrazi za savršenošću. Ja idem samo napred. Gary Vaynerchuk
Na završnom mastermodulu imaćete priliku zaokružiti sva stečena znanja i izraditi plan daljeg delovanja.

download 3

 

 

 

 

 
KOLIKO TRAJE! 180 minuta aktivnog rada
KOLIKO ČESTO! Jednom u dve nedelje.
KAD POČINJE!

O TRENERU
Tatjana se više od 20 godina bavi istraživanjima marketinga, tržišta i javnog mnjenja. Sedamnaest godina vodila je internacionalnu istraživačku firmu MASMI. U tom periodu sprovela je veliki broj kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja na različite teme. U preko 500 projekata u kojima je učestvovala u poslednjih nekoliko godina, Tatjana je bila vođa tima, metodolog istraživač i konsultant.
Tokom dugog niza godina Tatjana je držala predavanja i treninge na teme brend menadžment, zadovoljstvo potrošača, canvas biznis model kao alat za donošenje poslovnih odluka, tržište i kompetitivnost te drugi. Neki od treninga su “Inovativnost kao najbolji prijatelj brenda” u okviru projekta koji je imao za cilj da promoviše inovativnost u oblasti ženskog preduzetništva. Za projekat Evropske komisije koji realizuje Program intergisane podrške inovacijama (Integrated Innovation Support Programme), tokom 2013. Tatjana je u ulozi senior eksperta imala za zadatak da definiše, kreira i sprovede treninge i koučing sesije za 200 srpskih firmi u SME sektoru na teme Nove marketing mogućnosti: Razumevanje tržišta i kupaca, Pozicioniranja proizvoda: Konkurencija, kupci i razvoj novih proizvoda.
Od 2012. Tatjana je docent na Univerzitetu Metropolitan i predaje marketinške predmete. Od 2013. aktivna je u oblasti koučinga i mentoringa, a od 2015. pokrenula je firmu ACT2B www.act2b.rs. U radu sa klijentima, pojedincima i timovima primenjuje principe i metode iskustvenog učenja. Od 2015. Tatjana je i ACC sertifikovani kouč pri International Coaching Federation, a od prošle godine PCM coach i Points of You train of trainers.
Od 2018. godine pokreće BOOST YOUR BUSINESS program namenjen poduzetnicima, vlasnicima i menadžerima koji su otvoreni za promene u cilju poboljšanja svojih poslovnih rezultata i povećanja uspešnosti na tržištu.
Uporna, radoznala, uvek spremna za izazovne destinacije i upoznavanje novih kultura i običaja.
Njen moto je: “Život je slikarsko platno. Stavi na njega što više boja.”

Poslovni ljudi 6.jpg

Za prijave javite se : Saša Mihajlović 065 33 211 77  ili  sasa@inoposlovi.com
 www.poslovni-kurs.in.rs

Advertisements
 

Besplatan kurs Nemačkog jezika u inostranstvu

devojka sa nemackom zastavom

Želite da besplatno naučite nemački jezik ?
Želite da dok učite nemački jezik , čeka Vas posao u struci?
Ako su Vaši odgovori da , onda ste Vi prava osoba za nas.

  1. Potrebni zavaraivači WIG za posao u Nemačkoj- EU pasoš obavezan
  2. Potrebni muškarci i žene za rad u fabrici nameštaja iz Austrije-EU pasoš obavezan
  3. Potrebni tesari za rad u Austriji-EU pasoš obavezan

Nudimo:
-Intenzivni kurs nemačkog jezika u trajanju od 150 sati
Po polaganju ispita postajete vlasnik sertifikata nemackog jezika na nivou A2

Mesto učenja kursa : Austrija

Besplatno testirajte znanje nemačkog jezika : Nemački jezik Besplatan Test

-Za vreme pohađanja kursa ste prijavljeni u Hogu na puno radno vreme sa satnicom u visini od 12,73 eura.
-Smeštaj obezbjeduje Hogo.
Naknada za stanovanje u iznosu od 300 eura odbija Vam se od plate.
– Po završetku kursa Vas čeka radno mesto u Vašoj struci.

Od tebe ocekujemo:
-Kvalifikaciju u određenom zanimanju
-Najmanje tri godine radnog iskustva u svom zanimanju
-EU pasoš

Za one koji nemaju CV besplatno preuzmite obrazac na Srpskom CV-Formular-InoPoslovi-SR- ili Nemačkom jeziku Lebenslauf-InoPoslovi-DE

Popunjen CV poslati na : a.grabovac@hogo.cc

Kontakt i informacije :

Andreja Grabovac

Hogo GMBH
Wallerer Strasse 49
4600 Wels Osterreich

T: + 43 720 31 00 55 23
F: + 43 720 31 00 55 30
M: + 43 664 889 44 129

 
1 komentar

Objavljeno od strane na 21. juna 2018. in Najnovije vesti-News

 

Dual Citizenship to be debated- Life in Norway

Heart and love gesture showed by hands over flag of norway backg

The Norwegian Government confirms that it supports the concept of double citizenship, and that proposals will be presented before the end of the year.

Immigration and Integration Minister Sylvi Listhaug announced on Wednesday that the Government is in favour of a change in the Citizens’ Act that would allow for dual citizenship. Proposals to introduce a system of dual citizenship (known as dobbelt statsborgerskap) have been discussed for many years, but took a big step forward one year ago when Norway’s Parliamentary Committee recommended the Government remove the country’s ban, and then Norway’s governing Høyre party announced their support.

Norway is today the only country in the Nordic region, and one of the few in Europe that does not allow dual citizenship. Although there are some exceptions, the roadblock has given many people some very difficult decisions to make about their very identity.

norveska paket

The amended law will be celebrated by foreign nationals in Norway who may have been nervous about renouncing their citizenship in order to take Norwegian citizenship. But it’s not just foreigners in Norway who stand to benefit. Norwegian families who live all around the world are celebrating too.

“We have been waiting for a long time!” says Hanne K. Aaberg, Secretary General of the organisation Norwegians Worldwide. “We are very pleased that the government will change an outdated and unfair legislation that has major consequences for Norwegian families around the world. This is a highlight for us and we look forward to everyone who is affected by the ban on double citizenship.”

  1. Potrebni autolakileri i autolimari za posao u Norveškoj
  2. Potrebni instalateri za rad u Austriji
  3. Poslovi u inostranstvu

“Many Norwegians move in and out of Norway several times throughout their lives, with the consequence that family members may have different citizenship. It creates problems and makes it difficult to move home.”

“Norwegians abroad make up an important and unrecognized resource for Norwegian society. Allowing dual citizenship is a fundamental issue for Norway’s relationship with all Norwegians living and working abroad. Norwegians who retain their Norwegian citizenship maintain a strong bond to Norway, and can also participate as full-fledged citizens in the country they work and live in.”

Proposals to be debated

Of course there is still a long road ahead before any proposal comes into effect. Once the Government’s proposal is presented later this year, it will be examined, debated and amended before it gets anywhere near a vote. One key element will be whether someone can reclaim Norwegian citizenship if they had previously been forced to give it up.

There is also the issue of the minority Government. The largest party in Parliament, the Labour Party, have not been supportive of a change to dual citizenship in the past, so we can expect some heated debate when the proposals are presented later this year.

Read about the current requirements to become a Norwegian citizen.

Autor: https://www.lifeinnorway.net/dual-citizenship-to-be-debated/

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 16. juna 2018. in Najnovije vesti-News

 

Kit commerce traži prodavce auto delova i magacinske radnike

kit-commerce-ustanicka

Svesni činjenice da su naši zaposleni ključ uspeha, mi ulažemo u učenje i različite programe edukacije. Gradimo dinamično okruženje koje pruža mogućnosti za lični i profesionalni razvoj.

Zaposleni u kompaniji KIT Commerce su spremni da odgovore izazovima posla i da kroz inicijativu, fleksibilnost i organizovanost podrže dalji razvoj kompanije u cilju održavanja liderske pozicije na tržištu.

Ako nemate CV besplatno preuzmite CV-Formular-InoPoslovi-SR-

Ukoliko želite da budete deo našeg tima, pošaljite Vaš CV na vladimir.kovacevic@kitcommerce.rs

Otvorene pozicije
– Magacinski radnik
– Prodavac auto delova

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 31. maja 2018. in Najnovije vesti-News, Zaposlimo Srbiju

 

Potrebne osobe sa znanjem Engleskog jezika

Students
Customer Service Representative with English
Are you ready to join a fun family environment with tons of growth opportunity? Then Sitel is the place for you!

Sitel Serbia successfully operates for 5 years now and the local team consists of more than 800 dedicated colleagues.

About 80% of our management team started their career at Sitel as a Customer Care Representative.

In everyday life, we are in contact with 22 different cultures and we communicate with our clients in 10 different languages.

Summary of primary job responsibilities:
Working in partnership with our Clients, we are looking to grow our ENGLISH team of expert Customer Service Representatives. With full training provided, you will support customers who are having challenges and are contacting us via phone, email or chat. Delivering a world class customer experience is a key, and as part of this you will offer eligible customers the best service.

Your tasks will be to:
• Communicate via telephone, mail and/or chat with existing customers in order to solve their inquiries
• Give information about the product or service to existing customers and prospects
• Transfer more difficult inquiries to higher level if necessary
• Demonstrate a strong customer service orientation and take responsibility to ensure customers are satisfied
• Proactively propose improvements and feedback in processes and ways of working to Team Management / Operations Manager
• Maintain received information properly in the system

Your skills:
• Fluent in spoken and written ENGLISH, free online TEST
• Excellent communicator
• Superb at building rapport with customers.
• Good at numerical and verbal reasoning skills
• With excellent MS Office skills

  1. Potrebno 15 CNC glodača i CNC strugara za posao u Nemačkoj
  2. Potrebni kandidati medicinske struke za posao u Nemačkoj
  3. Potrebne sobaraice za posao u inostranstvu

Education
High school diploma or equivalent

Sitel Serbia offers you:
• Stable employment
• Social package including: additional healthcare insurance; ice-cream during summer time and fruits during winter; social team activities
• To join a young and dynamic team in multinational environment
• Opportunities for long-term professional career
• Entitlement to company internal training and development according to global standards
• Friendly and accessible office location
• Opportunity for flexible working hours

Apply here : www.sitel.rs 
 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 17. maja 2018. in Najnovije vesti-News

 
 
%d bloggers like this: