RSS

Arhive kategorija: Konkursi za projekte-Call for projects

Ovde mozete pronaći konkurse za projekte kako domaće tako i strane.

U koliko imate neki konkurs slobodno me kontaktirajte.

Konkurs za najbolji projekat iz oblasti organske proizvodnje i prerade hrane

nlb-organic

Pozivamo organske proizvođače da pošalju svoje ideje za razvoj organske proizvodnje na svom gazdinstvu. Obrazac za pripremu projekta preuzmite ovde:

Obrazac za pripremu projekta

NLB Banka Beograd i u 2017. godini, po šesti put, organizuje konkurs za najbolji projekat iz oblasti organske proizvodnje i prerade hrane

Kao društveno odgovorna kompanija, NLB Banka svojim NLB Organic konkursom želi da podrži i pomogne razvoj organske proizvodnje i prerade hrane u Srbiji, da doprinese njenoj promociji i time podstakne nove i postojeće poljoprivredne proizvođače i prerađivače da obogate znanja i povećaju  mogućnost da prošire svoju proizvodnju i preradu organske hrane.

Cilj konkursa je da poljoprivredni proizvođači i prerađivači organske hrane osmisle ideju koja može da doprinese razvoju njihove proizvodnje, a najbolji projekti će dobiti nagrade koje će im omogućiti da svoju ideju lakše započnu i uspešnije realizuju.

Stručna komisija, koju čine eminentni stručnjaci iz oblasti organske proizvodnje i predstavnici banke. .Najbolji projekti, po oceni stručnog žirija, biće nagrađeni na sledeći način:

 1. nagradom u iznosu neto 1.000.000 RSD (od čega se 300.000 RSD isplaćuje odmah na tekući račun registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u NLB Banci, a ostatak od 700.000 RSD po priloženim fakturama vezanim za projekat).
 2. nagradom u iznosu neto 300.000 RSD (isplata na tekuci račun u NLB Banci)
 3. nagradom u iznosu neto 200.000 RSD (isplata na tekući račun u NLB Banci)

Smernice kojima će se rukovoditi Stručna komisija pri izboru najboljeg projekta na VI Konkursu organske proizvodnje i prerade hrane

Osnovne:

 • Projekat mora biti u skladu sa osnovnim principima organske proizvodnje i prerade hrane
 • Da je podnosilac projekta registrovano poljoprovredno gazdinstvo sertifikovano za organsku proizvodnju ili u procesu sertifikacije (individualni i grupni sertifikati)
 • Projekata mora imati minimalne elemente koji su definisani konkursom

Dodatne:

 • Prednost imaju proizvođači koji proizvode i gaje domaće – autohtone sorte biljaka i rase životinja
 • Povezanost više vrsta proizvodnje (biljna – stočarska – prerada)
 • Realna izvodljivost projekta – da se nagradom može većim delom ili kompletno završiti
 • Veći broj članova porodice uključen u proizvodnju

Propozicije konkursa

Na Konkurs se mogu prijaviti svi individualni poljoprivredni proizvodjači koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo, i koji su sertifikovani za organsku proizvodnju i preradu hrane kao i oni koji su u procesu sertifikacije. To uključuje i male proizvođače kooperante.

Projekti se dostavljaju od 21. februara do 21. aprila. 2017. godine.  

Projekti koji konkurišu za nagradu moraju biti u skladu sa svim načelima sertifikovane organske proizvodnje i prerade hrane, u suprotnom neće biti uzeti u razmatranje.

Projekat se može predati

 1. Elektronski putem na e-mail adresu:  organic@nlb.rs
 2. Poštom na adresu: NLB Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165v, 11070 Novi Beograd

sa naznakom „Konkurs za najbolje projekte organske proizvodnje i prerade hrane“.

Svi učesnici će pisanim putem biti obavešteni o rezultatima Konkursa.

 

Projekat mora da sadrži sledeće elemente

 • Kratak opis projekta (naziv i osnovni cilj projekta)
 • Ukratko opisati razlog za započinjanje ove vrste projekta
 • Detaljan opis aktivnosti na razvoju projekta, uz navođenje realnih potrebnih i dovoljnih uslova za realizaciju
 • Troškove realizacije projekta
 • Očekivani rezultati i vremenski okvir realizacije projekta
 • Potvrda o aktivnom statusu u registru poljoprivrednih gazdinstava
 • Za individualne proizvođače: dokaz o sertifikaciji ( sertifikat o organskoj proizvodnji) ili zaključen ugovor sa sertifikacionom  kućom kao dokaz da je sertifikacija u toku.
 • Za proizvođače kooperante: grupni sertifikat i ugovor sa organizatorom proizvodnje

 

Pozivamo vas da uzmete učešće na VI NLB Organic konkursu

Vaša NLB Banka

 

 

OTVOREN JE KONKURS ZA FUTURE AGRO CHALLENGE SERBIA 2016

 

 

 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У 2016. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

13898553_10209855753732121_1923980641_o

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Канцеларија за младе и сарадњу са удружењима 

објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У 2016. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА 

Канцеларија за младе и сарадњу са удружењима обезбедила је средства за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката које реализују удружења на територији Града Београда, из  области енергетике, заштите животне средине, привреде, културе, спорта, здравства, социјалне заштите, образовања и дечије заштите, који су од јавног интереса и односе се на:
• популаризацију, подстицање, усмеравање и јачање свести о значају набројаних области (информисање, промотивне активности, издаваштво, фестивали, кампање, изложбе и сл);
• унапређење знања о одређеној теми кроз организовање неформалних образовних активности (семинари, стручни скупови и др);
• решавање појединачних проблема у областима која су побројана и од значаја су за Град;
• спровођење конкретних активности на решавању појединачних локалних проблема;
• друге активности које доприносе образовању, одговорном понашању и активном укључивању грађана у области од значаја за Град Београд.
Укупна средстава обезбеђена за спровођење јавног конкурса у буџету Града Београда за 2016. годину у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2016. годину („Сл. лист града Београда“ број 81/15, 63/16) износе 6.731.450,00 динара.

Право да учествује на конкурсу има удружење:
• које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 99/11), на територији града Београда;
• које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;
• које у последње две године правноснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за његову делатност;
• које нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;
• која, сагласно одредбама свог оснивачког акта, обављају активности у наведеним областима (у даљем тексту: удружење).

Beba autocad 1

Напомена: удружења основана у складу са Законом о спорту („Службени гласник РС”, бр. 10/2016) и Законом о задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС”, 88/2010 i 99/2011-др. закон) немају право учешћа.

Удружење на јавном конкурсу може да конкурише за укупно утврђену вредност прoјекта или за недостајући део средстава. Ако конкурише за недостајући део средстава обавезно доставља изјаву о томе од кога су и у ком износу обезбеђена преостала средства.
Максимални износ средстава која могу бити додељена једном пројекту износи 300.000,00 динара.
Удружење може да учествује на јавном конкурсу само са једним пројектом који се реализује у целини на територији Града Београда.
Пројекат којим се конкурише треба да је краткорочан, односно да се целокупан пројекат  или фаза за коју се траже средства, реализују до краја календарске 2016. године.

Пријава на јавни конкурс доставља се на попуњеном и овереном Обрасцу пријаве уз који се подноси следећа документација:
• потписана и оверена Изјава о испуњавању услова за учешће;
• друга документа која удружење сматра одговарајућим за предложени пројекат (на пример: писма препоруке и писма подршке ако постоје, биографије координатора пројеката и кључних лица укључених у рад на пројекту);
• Копија прве стране Статута, односно оне стране на којој су наведени циљеви удружења.

Образац пријаве садржи податке о подносиоцу пројекта, основне податке о пројекту и потребним финансијским средствима за реализацију. Образац пријаве и Изјава о испуњавању услова за учешће се преузимају у Канцеларији за младе и сарадњу са удружењима, Београд, улица Краљице Марије 1, XIX спрат, соба 1919 или са званичне интернет странице Града Београда као и образац за достављање извештаја о реализованом пројекту.

Приликом израде планираног буџета пројекта, удружење дефинише трошкове према Обрасцу пријаве. Неће бити прихваћени следећи трошкови:
• трошкови настали пре потписивања уговора,
• трошкови адаптације објекта,
• трошкови превоза ван територије града Београда,
• трошкови такси превоза,
• трошкови више од једног фиксног и једног мобилног телефонског рачуна на месечном нивоу током трајања пројекта,
• трошкови угоститељских услуга (осим кетеринга за потребе промоције),
• трошкови хонорара који прелазе трећину укупно одобреног буџета пројекта.

Рок за достављање пријаве је 15 дана од дана објављивања овог јавног конкурса.

Пријаву доставити на адресу: Градска управа града Београда Канцеларија за младе и сарадњу са удружењима, Београд, улица Краљице Марије 1, са назнаком: „Пријава ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У 2016. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА“-  НЕ ОТВАРАТИ. ПРИЈАВА СЕ ДОСТАВЉА У ТРИ ОДШТАМПАНА ПРИМЕРКА.

Комисија ће у року од 60 дана од дана закључења конкурса утврдити Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката применом следећих критеријума (Критеријуме можете погледати у табели на дну стране).

Предлог листе одабраних пројеката се објављује на званичној интернет страници Града Београда.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању предлога листе одабраних пројеката, у року од 3 дана од дана објављивања листе.

На предлог листе одабраних пројеката учесници конкурса имају право приговора у року од 5 дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору доноси Комисија у року од 15 дана од дана пријема приговора.

На Одлуку о избору пројеката удружења са одобреним новчаним износима који се обезбеђују из буџета Града Београда за 2016. годину, прибавља се сагласност градоначелника града Београда и одлука објављује на званичној интернет страници града Београда најкасније у року од 10 дана од дана добијања сагласности градоначелника.

Удружењима која буду изабрана на Јавном конкурсу, одобрена новчана средства биће уплаћена на наменски рачун.

Особе за контакт за све додатне информације:
Дубравка Петровић 011-715 7803 dubravka.petrovic@beograd.gov.rs
Југослава Војновић 011-715 7351  jugoslava.vojnovic@beograd.gov.rs

 

Potrebni projekti iz Srbije za finansiranje od strane investicionih fondova

Finansiranje

Dragi preduzetnici,
Investicioni fondovi su konačno počeli da traže projekte u Srbiji.
Za potrebe nekoliko investicionih fondova i banaka , krećemo sa traženjem projekata u Srbiji.
Molim Vas da uz postojeće biznis planove, dozvole i ostale dokumente koje imate na engleskom jeziku pripremljene popunite i upitnik ispod.
Za dodatne informacije stojimo na raspolaganju.

 

Kopaonik- Sale

Upitnik
Podaci o vlasniku biznisa?
Da li je u pitanju privatno lice, kompanija, opština ili JPP?
Opština i lokacija?
Planirani ljudi koji će biti nosioci biznisa i njihov portfolio?
Da li postoje potencijalni kupci ili predugovori, pisma o namerama?
Koliki je predviđen vremenski rok trajanja biznisa?

Beba autocad 1

 

logo Saša Mihajlović M.Sc.M.E http://ie.mas.bg.ac.rs/, Business Consulting and networking

manager@sasamihajlovic.com | www.sasamihajlovic.com |www.sasamihajlovic.wordpress.com| www.sportindeks.rs | www.inoposlovi.com | www.autocad-beograd.com |

   

 

 

Konkurs do 1.000.000 eura za projekte

AutocadBeograd 13

Dragi moji,

Vreme je da uhvatite vaš san, život, biznis.

Foundcenter Investment Beograd vas obaveštava da je raspisao konkurs za ideje iz oblasti IT industrije, poljoprivrede, medicinske tehnologije, umetnosti, dizajna i prirodnih obnovljivih resursa – „CATCH” Pitch Challenge.

Busines people- Sale 1

Ovom prilikom će Foundcenter Investment direktno uložiti u najbolje biznis ideje, i to u investicijama do 1.000.000 evra.


Iskoristite nesvakidašnju šansu i prijavite svoj projekat do 1. jula 2016, do kada je konkurs otvoren.
Oni čije biznis ideje prođu prvi krug, imaće jedinstvenu priliku da ih predstave direktno bordu nemačkih investitora na velikom finalu krajem septembra u jugoslovenskoj Kinoteci u Beogradu.
Foundcenter Investment ima samo jedan uslov- potencijal za širenje na međunarodno tržište.

Komunikacija

Foundcenter Investment je nemački investicioni fond sa sedištem u Berlinu, Los Anđelesu i Beogradu sa ukupnim fondom za investicije od 100 miliona evra.

 

Foundcenter investment je ne samo investitor vec i “company builder” koji ima za cilj da podstakne razvoj kreativnosti i inovacija u preduzetništvu i doprinese razvoju onih projekata i već postojećih biznisa koji imaju potencijal za širenje na međunarodna tržišta.

Prijavite Vaš projekat na linku : https://foundcenter.com/funding

_________________________________________________________________

Zamolio bih sve koji mogu da se uključe i pomognu da se jave mami Mimi na tel : 062 487 309

Takođe pridružite se internet zajednici na Facebook-u koja se bori za malu Gocu klikom na link : https://www.facebook.com/groups/nasagocacebitizdrava/ i preuzmete medicinsku dokumentaciju.

Mala Goca

 

 
 
%d bloggers like this: