RSS

Qatar Airways need new people for Belgrade team

qatar-airways
Organisation:Qatar Airways
Job Function:Human Resources
Division:Belgrade – BEG
Employment Type:Full Time – Temporary/ Intern
City:Europe | Serbia | Belgrade
Last date of application:06-Feb-2018

Qatar Airways

Welcome to a world where ambitions fly high

From experienced pilots to dynamic professionals embarking on new careers, Qatar Airways is searching for talented individuals to join our award-winning team.

We take pride in our people—a dynamic and culturally diverse workforce is essential to why we are one of the finest and fastest growing airlines in the world.

We offer competitive compensation and benefit packages.

About the Job:We are looking for a strong HR and Administration Assistant to join our team in Belgrade. In this role you will be responsible to assist in providing a range of HR and administration services to the organization in line with local legislation and Qatar policies.

Role Accountabilities:

 • Provide full HR and administration support to the Commercial department and managers
 • Work with internal and external parties to resolve any issues
 • Provide a range or HR services to employees
 • Prepare/co-ordinate documentation required for head office (staff recruitment/ promotions/ resignations/ terminations)
 • Assist with regional training coordination and provide local induction for new joiners
 • Provide advice and guidance to employees on personnel policies and contractual obligations.
 • Full administration support to the station
 • Coordinate travel, hotel bookings
 • Establish and maintain confidential filing system, maintain employee records
 1. New job opportunity in Qatar
 2. Work in Qatar

 

About You:The successful candidate will ideally have:

 • Relevant Vocational, Tertiary or Trade Qualification (preferably in Business Administration) along with prior experience in busy office environment in similar environment
 • Knowledge of local labor legislation
 • Strong administrative/business administration background with good organisational skills
 • Computer literate with strong Microsoft Office skills – Word, Power-point, Excel
 • Excellent communication skills
 • Fluent in English language (Written & spoken) : Free online test
 • Ability to work well in a dynamic team and ability to build strong working relationships
 • Resilience and can work well under pressure
 • Previous experience of working in a fast paced and demanding environment

*Please note that the employment terms for this role is for 12 months starting of June 2018 until the end of May 2019.

 

Note: you will be required to attach the following:
1. Resume / CV-Formular-InoPoslovi-
2. Copy of Highest Educational Certificate
Advertisements
 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 14. januara 2018. in Najnovije vesti-News, Zaposlimo Srbiju

 

24 miliona dinara-Inovacioni vaučeri – nova usluga za mala i srednja preduzeća

projekt menadzer 3

Inovacioni vaučeri predstavljaju jednostavan finansijski podsticaj koji omogućava malim i srednjim preduzećima da, koristeći usluge naučnoistraživačkog sektora, podignu nivo inovativnosti svojih proizvoda i postanu konkurentniji na tržištu. Istovremeno, na ovaj način podstiče se saradnja nauke i privrede, što je jedan od preduslova razvoja konkurentnosti privrede u Srbiji.

Program je namenjen malim i srednjim preduzeća kojima su potrebne usluge naučnoistraživačkih institucija za rešavanje tehničkog/tehnološkog problema na koji nailazi u svom poslovanju, odnosno za transfer naučnih, tehnoloških ili inovativnih usluga koje su nove za preduzeće. Odnosno, mala i srednja preduzeća mogu angažovati javnu naučnoistraživačku instituciju za sledeće usluge:

 • Razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda (u odnosu na funkcije i kvalitet), procesa ili usluga;
 • Dokaz koncepta;
 • Studija izvodljivosti;
 • Proizvodnja laboratorijskog prototipa;
 • Izrada demonstracionog prototipa;
 • Različiti vidovi ispitivanja (u laboratoriji, u pilot postrojenju);
 • Verifikacija tehnologije;
 • Verifikacija novih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga;
 • Savetodavne usluge u vezi sa inovacionom delatnošću;
 • Razvoj i uvođenje posebnog softvera za proizvod ili proces (u okviru razvoja proizvoda);
 • Specifične obuke u vezi sa razvojem tehnoloških rešenja.

Maksimalni iznos koji će se odobravati po inovacionom vaučeru je do 800.000 dinara, pri čemu se inovacionim vaučerom pokriva do 80% ukupnih troškova usluge (bez poreza na dodatu vrednost). Ukupno obezbeđena sredstva u pilot fazi za Program inovacionih vaučera je 24 miliona dinara.

Dodeljivanje inovacionih vaučera će se odvijati po redosledu pristiglih prijava, počevši od dana objavljivanja javnog poziva i to u roku od sedam radnih dana od dana dostavljanja prijave. Javni poziv je od 21. decembra do 21. maja, odnosno dok opredeljena sredstava ne budu utrošena.

Celokupni postupak prijave se odvija putem portala, bez potrebe dostavljanja dokumentacije u papirnoj formi.

Ukoliko imate pitanja u vezi sa Programom, kontaktirajte nas putem imejla: ivauceri@inovacionifond.rs.

Sve pojedinosti u vezi sa Programom inovacionih vaučera možete pronaći u Priručniku.

Program inovacionih vaučera se implementira kao jedna od usluga Kancelarije za transfer tehnologije u okviru Programa transfera tehnologija, čija svrha je da podstakne prenošenje rezultata javnog istraživanja u privatni sektor kako bi se kreirali proizvodi i usluge kojima će se unaprediti privreda. Dizajn i procedure za implementaciju Programa su pripremljene u okviru projekta „Podrška istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije“ koji se finansira iz Pretpristupnih fondova Evropske Unije (IPA 2013), a njime administrira Svetska banka, dok su sredstva za realizaciju Programa obezbeđena iz budžeta Vlade Republike Srbije sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kroz „Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja“ (sporazum o zajmu Republike Srbije sa Svetskom bankom).

Preuzeto sa : http://www.inovacionifond.rs/

 

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 3. januara 2018. in Najnovije vesti-News

 

Stranoj kompaniji potrebni komercijalisti i savetnici prodaje

Projekt menadzer 4

Za našeg klijenta stranu kompaniju potrebnu su ljudi na poziciji :

 Savetnik prodaje

Vi, kao naš potencijalni saradnik u timu, treba da: 

– ste uporni, komunikativni i da stvarate pozitivno radno okruženje u Vašem timu, 

– ste usmereni ka ostvarivanju postavljenih ciljeva i zadataka,

– iskazujete spremnost da svakodnevno unapređujete saradnju sa klijentima, vršite analizu tržišta i predlažete ideje za unapređenje rada,

– imate minimalno srednju stručnu spremu, 

-posedujete vozačku dozvolu B kategorije (poželjno). 

Vaše dužnosti biće sledeće:

 – obavljanje poslova prodaje životnih osiguranja i zaključenja ponuda životnog osiguranja,

– ostvarenje osnovnog nivoa plana prodaje definisanog ugovora o radu za konkretno radno mesto prilikom prvog zasnivanja radnog odnosa,

– komuniciranje sa potencijalnim klijentima,

– zastupanje društva sa profesionalnim pristupom u komunikaciji i davanju informacija,

– dostavljanje izveštaja o obavljenim prodajnim sastancima,

– obavljanje sličnih poslova i zadataka, koji su u vezi s poslovima i zadacima iz opisa radnog mesta, po nalogu nadređenog. 

Mi, kao jedna mlada i razvojna kompanija, možemo da Vam ponudimo:

– trening, obuku i mogućnost svakodnevnog sticanja novih znanja i veština,

– dobru zaradu sa adekvatnim vrednovanjem rezultata rada,

– pozitivno radno okruženje i mogućnost ličnog i profesionalnog razvoja.

Preuzmite i popunite CV obrazac :CV-Formular 

Prijavite se slanjem CV-a na e-mail : manager@sasamihajlovic.com

 

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 13. decembra 2017. in Najnovije vesti-News, Zaposlimo Srbiju

 

Obrazovanje za budućnost- Postanite Projekt Menadžer-Zaposlite se u inostranstvu

Projekt menadzer 4

Danas svako može da bude Projekt Menadžer, ali ne može da bude kvalitetan Projekt Menadžer. Da li želite da budete samo Projekt Menadžer koga izbegavaju, ili želite da budete kvalitetan Projekt Menadžer koga traže?

Susrećete se sa poslovima koji traže multidisciplinarni pristup svakog dana. Kvalitetnih Projekt Menadžera nema mnogo i oni se svi znaju. Vreme je da upoznaju i vas. Projekt Menadžment je mešavina znanja i veština i zbog toga je bitno da trening iz project menadžmenta bude u skladu sa vašim interesima i savremenim potrebama tržišta.

Nudimo Vam obuku koja će vas spremiti za savremeno poslovanje i posle koje ćete biti osposobljeni da sami osmislite projekat što znači da ćete da:

 • Znate tačno šta će da se radi u projektu i ko će šta da radi
 • Znate tačno koliko će da traje
 • Znate tačno koliko će da košta
 • Znate tačno kolika će na kraju biti zarada
 • Znate tačno koji su vam resursi potrebni da biste ga uspešno realizovali

Business people discussing at meeting

Upoznaćete se i naučićete osnove tehinka i alata koje se tiču SWOT analize (analiza snaga, slabosti, šansi i pretnji), Gantovog dijagrama (vremeskog dijagrama aktivnosti),  Išikava dijagrama i WBS-a (work breakdown structure), analize učesnika projekta, analize vremenskih zaliha i varijansi, pravljenja budžeta projekta sa projektovanim varijansama, matrice rizika, Logical Framework Approach i Logical Framework Matrix metodoligije, Lean Six Sigma pristupa, pisanja predloga projekata za komercijalno ili institucionalno finansiranje, kao i osnovama tehnika javnog nastupa i predstavljanja projekta u medijima i sredstvima informisanja.

 

Students

KRATAK OPIS TRENINGA IZ UPRAVLJANJA PROJEKTIMA

 1. 10 min | Predstavljanje Trenera/Predavača |
  Upoznavanje sa detaljima treninga i zajednički dogovor oko tehničkih i logističkih detalja održavanja treninga između svih učesnika (pauze, korišćenje telefona, vreme za ručak itd)
 2. 15 min | Predstavljanje učesnika treninga i očekivanja od treninga|
 3. 5 min | Podela učesnika u grupe |
 4. 30 min | Vežba izrade SWOT analize projekta|

Šta su dobre i loše strane vašeg projekta? Šta vas vreba iza ćoška, a šta vam ide u prilog? Kako da se zaštitite od opasnosti, a iskoristite prilike koje vam se ukazuju? Sve to ćete naučiti tako što ćete ovladati tehnikom SWOT analize projekta.

 1. 90 min | Vežba određivanja resursa projekta |
  Šta je to resurs u kontektsu projekta? Da li su to samo financije i zašto nisu? Kako da iskontrolišete sve rusurse, kako da ne preterate sa planiranjem? Kako da projekat ne
  „pukne“ na pola? Kako u projektu realno izgleda izreka „vreme je novac“? Sve to ćete naučiti tako što ćete ovladati upravljanjem resursima na svom projektu.
 2. 90 min | Vežba pravljanje Gantograma projekta |

Šta je taj čuveni Gantogram ili Gantov dijagram? Kako da vam to bude više od crteža? Kako da ga „pišete“ i kako da ga „čitate“? Za šta je bitan, a za šta nije bitan? Sve ovo ćete naučiti tako što ćete ovladati pravljanjem Gantograma za svoj projekat.

 1. 60 min | Vežba tehnike vremenske analize projekta |

Ako se kaže da „vreme je novac“, onda naučite da vladate svojim vremenom kako biste vladali svojim novcem. Kako da znate koliko ukupno traje projekat? Kako da unapred znate kada će biti „gusto“ u realizaciji projekta? Sve to ćete naučiti kroz uvežbavanje tehnika vremenskih analiza na svom projektu.

 1. 60 min | Vežba budžetiranja projekta |

Šta jeste, a šta nije budžet projekta? Kada je projekat finansijski stabilan, a kada nije? Kako da prepoznate da li je projekat održiv ili ne, u pogledu budžeta? Sve to ćete naučiti kroz tehnike budžetiranja svog projekta.

 1. 90 min | Vežba predstavljanja projekta |

Kako da jasno i koncizno predstavite svoj projekat na najefikasniji mogući način? Kako svoj projekat uklopiti na jednu stranu A4 papira? Kako reći sve za 2 minuta? Sve to ćete uvežbati kroz tehnike predstavljanja svog projekta.

projekt menadzer 3

Ukupno vreme trajanja treninga: 7 i po sati bez pauza i pauze za ručak; moguće je duže trajanje zbog rada u grupama

Miljan Radunović, dipl.maš.inž.

|Project Manager | m: 381 64 8731106 | e: miljan.radunovic@esi.co.rs |

Biografija predavača:

Miljan Radunović (33 godine) je diplomirani mašinski inženjer. Poseduje iskustvo pisanja projekata za institucionalno finansiranje (Evropska Komisija), radio je u stranim firmama koje se bave tehničkom sertifikacijom po ISO standardima, a poslednjih godina radi kao projekt menadžer na projektima izgradnji energetskih postrojenja u Srbiji i regionu. Sarađuje sa partnerima kao što su NIS, Alpiq, China Huadian Group, Institut Jaroslav Cerni, Holadnska Ambasada u Beogradu, Deloite, Ministarstva Vlade Republike Srbije, Ministarstva Vlade Crne Gore, IHC Merwede, MVM-OVIT i drugima. Trenutno je na postdiplomskim studijama iz oblasti upravljanja projektima.

Mesto održavanja treninga: Beograd
Datum održavanja treninga: 17. Decembar 2017

Cena kursa ; 150 eura u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS-a

Plaćanje se vrši avansno 50 % do 15 .decembra do 17 časova ,a drugi deo dolaskom na seminar 30 minuta pre početka predavanja.
Svi polaznici će dobti potvrdu o pohađanju kursa na srpskom i engleskom jeziku  od strane našeg partnera InoPoslovi.com sajta za poslove u inostranstvu.
Uplate se vrše na broj računa : 360-0381653321177-74 ,MTS Banka,Saša Mihajlović .

Info i prijave na kurs : 065 33 211 77 ili manager@sasamihajlovic.com

 

Pepsico traži ekonomiste za više pozicija

IT ljudi

Širimo naš tim Finansija! Tražimo:

✔️ Controlling and Reporting Analyst http://bit.ly/2AklT80

✔️ Settlement Controller Administrator http://bit.ly/2hR3Qib

✔️ West Balkans Settlement Supervisor http://bit.ly/2Ba4ZpD

📍 Lokacija: Beograd

Mba Belgrade

Ukoliko imate iskustva u finansijama i zainteresovani ste za rad u našoj kompaniji prijavite se na željenu poziciju.

Rok za prijavu: 30.11.2017.

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 22. novembra 2017. in Najnovije vesti-News, Zaposlimo Srbiju

 
 
%d bloggers like this: