RSS

Konkurs za bespovratna sredstva za projekte iz oblasti poljoprivrede

finansiranje

POLJOPRIVREDNICI JOŠ 15 DANA DO ISTEKA ROKA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE IPARD PODSTICAJA U OKVIRU TREĆEG POZIVA ZA MERU 1 – ULAGANJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

ODLIČNA ŠANSA ZA POLJOPRIVREDNIKE – OSTVARITE OD 60% DO 70 % BESPOVRATNIH SREDSTVA ZA KUPOVINU MEHANIZACIJE, IZGRADNJU, DOGRADNJU I REKONSTRUKCIJU OBJEKATA, SKLADIŠTA, SILOSA, HLADNJAČA I POLJOPRIVREDNIH ZGRADA!

ROK ISTIČE 09.01.2019!

Imate farmu, bavite se voćarstvom, povrtlarstvom, uzgojem žitarica i industrijskog bilja ili ste prerađivač u sektoru mleka, mesa, voća i povrća, i planirate da iz sopstvenih izvora ili kredita banke započnete investiciju, IPARD je idealan instrument za vas kako biste smanjili udeo sopstvenih sredstava i povećali operativnu likvidnost i ostvarili pozamašna bespovratna sredstva.

IPARD podsticaj se u važećem trećem pozivu odnosi se na ulaganja u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i ostalih useva ( ostali usevi su žitarice i i industrijsko bilje) prema šifrarniku biljne proizvodnje.

kackavalj

U okviru 3 poziva opredeljena sredstva iznose 3.015.976.278,00 rsd.

Investicija podrazumeva ulaganje u sledeće:

1. Izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju, adaptaciju skladišta, stajnika, silosa, poljoprivrednih zgrada, hladnjača, cisterni i drugih objekata,

2. Kupovina nove mehanizacije, mašina, opreme proizvedena 5 godina pre godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta.

Korisnici IPARD investicije : porodična gazdinstva, preduzetnici, mala i srednja privredna društva, koja nisu povezana sa velikim pravnim licima, upisana u registru poljoprivrednih gazdinstava, nisu u stečaju, likvidaciji, računi nisu bili u blokadi više od 30 dana u poslednjih godine dana od dana podnošenja zahteva, izmirene sve poreske obaveze, obaveze na osnovu javnih prihoda, izmirene obaveze na osnovu ranijih odobrenih subvencijama i drugi uslovi predviđeni pravilnikom.

U okviru a sektora mesa i mleka gazdinstva moraju imati prijavljen odgovarajući stočni fond i objekte odgovarajućeg kapaciteta u zavisnosti od vrste životinje i da li se radi o sektoru mesa ili mleka.

U okviru sektora voća, povrća i ostalih useva poljoprivredno gazdinstvo u registru treba da ima upisano odgovarajuće voće, povrće ili ostale useve na odgovarajućoj površini zemljišta u vlasništvu ili u dugoročnom zakupu.

Devojka sa traktorom

IPARD podsticaj se utvrdjuje u procentualnom iznosu od prihvatljivih troskova investicije umanjen za PDV, i to

60% od ukupnih prihvatljivih troskova

65% ako je korisnik mladji od 40 godina na dan donosenja odluke o odobravanju projekta

70% ako je mesto investicije u planinskim područjima -otezanim uslovima rada u poljoprivredi u skladu sa posebnim propisom,

+ 10 % za investicije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama.

Prihvatljivi OPŠTI TROŠKOVI 12 % od vrednosti prihvatljivih troskova investicije

-troškovi izrade poslovnog plana, troškovi izrade projekta, konsultantske usluge, studije izvodljivosti itd

Bez obzira na ukupnu vrednost investicije korisnik ostvaruje IPARD podsticaj u sledećim granicama

1. sektor voća, povrća i ostalih useva od 5.000 do 700.000 evra

2. sektor mesa i mleka od 5.000 do 1.000.000 evra

Ukupan iznos IPAR podsticaja od 1.500.000 evra u periodu sprovodjenja IPARD programa.

U 3 pozivu traktor nije ukljucen.

Ukoliko razmišljate o unapređenju ili proširenju svog gazdinstva IPARD podsticaj je odlična šansa za Vas!

Imate bilo kakva pitanja ili nedoumica slobodno nas kontaktirajte već danas!

U kratkom roku dobićete informacije i odgovore na sva pitanja, vezano za ostvarivanje IPARD podsticaja.

SARICCONSULTANT

Beograd, 11 000

Kosančićev venac 2/20

info@saricconsultant.rs

mob: 065/33 – 211 – 77

Sanja Šarić spec. za evropsko pravo

Konsultant za IPARD

Advertisements
 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 24. decembra 2018. in Najnovije vesti-News

 

Konkurs za projekte-IPARD PROGRAM ZA PERIOD OD 2014-2020 GODINE

Business people team

Group of business people. Business team. Isolated over white background

IPARD II program predstavlja program pretpristupne pomoći Evropske unije u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije čiji je cilj da se pomogne poljoprivrednim proizvođačima, prerađivačima i stanovništvu ruralnih područja kako bi se stvorili uslovi za postepeno jačanje kapaciteta i blagovremenu priremu i približavanje EU standardima i zakonima u oblasti poljoprivrede, bezbednosti hrane i zaštiti životne sredine.

The adopted measures support investments in the construction and / or reconstruction of facilities, procurement of new machinery, equipment and introduction of new technologies.

The IPARD program is aimed at agricultural farms that tend to modernize their production, improve and expand existing capacities, increase competitiveness and improve their machinery to meet EU standards in the fields of hygiene, food safety, animal welfare and environmental protection.

Na koji sektor se odnosi Mera 1 i ko ima pravo na IPARD podsticaj?

Mera I predstavlja investiciju u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i ostalih useva.

Opšti i posebni uslovi za ostvarivanje IPARD podsticaja propisani su Pravilnikom o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (Sl. Gl. 84/17, 112/17,78/18) koji je donet na osnovu Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Korisnici Mere 1 su fizička i pravna lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i nalaze se u aktivnom statusu i to:

Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

-Preduzetnik

-Privredno društvo

-Zemljoradnička zadruga

Preduzetnici, privredna društava i zemljoradničke ostvaruju pravo na IPARD podsticaj ako protiv njih nije pokrenut postupk stečaja ili likvidacije, računi kod poslovnih banaka nisu u blokadi, niti su bili u blokadi duže od 30 dana u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva, nisu razvrstani u veliko pravno lice, nisu član holdinga ili koncerna niti su povezani sa velikim pravnim licima.

U kojem procentualnom iznosu se utvrđuju IPARD podsticaji u okviru Mere 1?

IPARD podsticaj se utvrđuje u procentualnom iznosu od prihvatljivih troškova investicije umanjen za PDV, i to:

-60% od ukupnih prihvatljivih  troškova,

-65% ako je korisnik mlađi od 40 godina na dan donošenja odluke o odobravanju projekta,
-70% ako je mesto investicije u  planinskim područjima -otežanim uslovima rada u poljoprivredi u skladu sa posebnim propisom,
+ 10 % za investicije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama.


Ko sprovodi postupak odobravanja IPARD podsticaja?

Na osnovu javnog poziva koji raspisuje Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja sprovodi postupak.

Postupak se sastoji iz dve faze:

Prva faza predstavlja postupak za ostvarivanje prava na odobravanje projekta, rok za odlučivanje najduže 9 meseci,

Druga faza predstavlja postupak za ostvarivanje prava na isplatu IPARD podsticaja, rok za odlučivanje najduže 6 meseci.

U okviru postupka za ostvarivanje prava na odobravanje projekta podnosilac zahteva koji ispunjava opšte i posebne uslove predviđene Pravilnikom dostavlja celokupnu dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost propisanih uslova i poslovni plan.

Pravilnik razlikuje jednostavan i složen poslovni plan u zavisnosti od vrednosti investicije.

Za investiciju do 50.000 eura – priprema se prost poslovni plan

Za investicija preko 50.000 eura – priprema se složen poslovni plan

Koliko je potrebno prikupiti ponuda?

Podnosilac zahteva prikuplja tri ponude za investiciju i prihvatljive troškove prema Listi prihvatljivih investicija i troškova ukoliko je vrednost investicije veća od 10.000 eura.

Ukoliko je vrednost investicije manja od 10.000 eura dostavlja se jedna ponuda. Podnosilac i dobavljač kao i dobavljači međusobno ne smeju da budu povezana lica.

Kada je podnosilac dužan da sprovede projekat i kako se dokazuje da je projekat realizovan?

Korisnik kome je odobren projekat nakon donošenja rešenja Uprave za agrarna plaćanja o odobravanju projekta, dužan je da sprovode projekat u ostavljenom roku. Niti jedna radnja ne sme biti preduzeta pre donošenja rešenja o odobravanju projekta, što ovlašćena lica Uprave proveravaju na licu mesta pre samog donošenja rešenja o odobravanju projekta.

Izuzetak predstavlja opšti troškak za izradu poslovnog plana, studije izvodljivosti, priremu projekta i tehničke dokumentacije kao što su naknade za arhitekte, inženjere i druge konsultantske naknade koje mogu da nastanu u periodu važenja IPARD programa.

Ono što je bitno da se naglasi da korisnik nakon odobravanja  projekta sam finansira odobrenu investiciju.

Sredstva se obezbeđuju iz sopstvenih sredstava ili kredita banke.

Korisnik nije u obavezi da Upravi dokaže da poseduje novčana sredstva za realizaciju investicije.

Kada se vrši isplata odobrenog IPARD podsticaja

Postupak za ostvarivanje prava na isplatu IPARD podsticaja se sprovodi nakon realizacije investicije u skladu sa Rešenjem. Ono što je bitno da se naglasi da se investicija realizuje bezgotovinskim plaćanjem ( isključujući cesiju, asignaciju ili kompenzaciju) što se dokazuje računima, otpremnicama i overenim izvodima banke o prenosu novčanih sredstava. Da bi korisnik ostvario pravo na isplatu IPARD podsticaja, računi poslovnih banaka moraju biti aktivni, poljoprivredno gazdinstvo treba da ispunjava odgovarajuće propisane uslove u oblasti zaštite životne sredine, u sektorima mesa i mleka da ispunjava propisane uslove u oblasti dobrobiti životinja kao i da predmetna investicija ispunjava uslove predviđene propisima Evropske unije sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije, kao i druge uslove predviđene Pravilnikom.

Business course

Koje su obaveze korisnika nakon isplate IPARD podsticaja?

Nakon isplate IPARD podsticaja korisnik je dužan da čuva dokumentaciju u skladu sa zakonom, da obeleži predmet investicije, da namenski koristi, ne otuđi niti omogući drugom licu korišćenje predmeta investicije u period od 5 godina od dana isplate, kao i da dopusti u svakom trenutku nesmetan pristup, uvid u dokumentaciju i kontrolu na licu mesta koja se odnosi na odobreni projekat ovlašćenim licima Uprave, Nacionalonog fonda Ministarstva finansija, Evropske komisije, Evropskog revizorskog suda i drugih ovlašćenih institucija.

Za koga IPARD može biti veoma koristan?

Imate farmu, bavite se voćarstvom, povrtlarstvom, uzgojem žitarica i industrijskog bilja ili ste prerađivač u sektoru mleka, mesa, voća i povrća, i planirate da iz sopstvenih izvora ili kredita banke započnete investiciju.

IPARD je idealan instrument za vas kako biste smanjili udeo sopstvenih sredstava i povećali operativnu likvidnost i ostvarili pozamašna bespovratna sredstva.

Kako može da vam pomogne poznavalac propisa iz oblasti IPA fondova, i konsultant za sprovođenje IPARD programa?

Istaknuti i priznati eksperti iz oblasti IPA fondova, konsultanske kuće za sprovođenje IPARD programa koji u svom timu imaju stručnjake za međunarodno i evropsko pravo, revizore i inženjere agronomije mogu vam pomoći pre svega u tumačenju propisa koji regulišu IPARD podsticaje, proceni ishoda konkursa s obzirom na postavljene uslove i trenutno upisano stanje u RPG, ukazivanju na propuste i nepravilnosti u vođenju gazdinstva, uspešnoj izradi poslovnog plana, pripremi i izradi projekta i celokupne dokumentacije nepohodne za ostvarivanje prava na IPARD podsticaj.

Author: Sanja Šarić, specialist in European law

Info: manager@sasamihajlovic.com

 

Kurs Nemačkog jezika za posao u inostranstvu

Baci 5

InoPoslovi.com i internacionalna agencija za zapošljavanje i edukaciju Selecta u saradnji sa centrom za obrazovanje “ Braća Stamenković „

organizuju: MEĐUNARODNO PRIZNATE KURSEVE NEMAČKOG JEZIKA!

7_logo

Nemački jezik govori preko 130 miliona stanovnika u više od 35 država sveta. U Nemačkoj, Lihtenštajnu i Austriji nemački je zvaničan jezik.

Standardni nemački jezik se naziva Hochdeutsch (Hohdojč)

Nemacka ljudi

Naša škola stranih jezika organizuje kurseve nemačkog jezika prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, odnosno CEFR – a (The Common European Framework of Reference for Languages).

Zašto treba naučiti Nemački jezik?
Za sve Vas koji želite da radite , studirate ili nađete poslovnog partnera iz Nemačkog govornog područja ,bitno je poznavanje jezika na nekom nivou radi normalne komunikacije.
Prednost naše škole je u tome dok učite jezik mi Vam obezbedimo posao, pomognemo oko stipendije ili pronalaska poslovnog partnera tako da vreme radi za Vas i Vaše znanje.
Često smo svedoci da razni ljudi rade na crno, uskraćuju sebi šansu za stipendijom, pronalaskom poslovnog partnera ili možda tržište u Nemačkoj, Austriji ili Švajcarskoj samo zato što ne mogu da uspostave komunikaciju ili neššto pročitaju.
Čak nije neophodan EU pasoš jel se termin u ambasadi zakazuje preko računara iz Vaše fotelje.
Prepreke ne postoje , samo je potrebna dobra volja i želja za učenjem.

Nemacka ruka

Specijalizovani kursevi nemačkog jezika prilagođeni vašim kvalifikacijama i zanimanju!

Odobravamo promotivne cene za Nemački jezik za medicinu (negovateljice i doktori) i poslovni Nemačkijezik za mašinsku/građevinsku struku (inženjeri i majstori) kao i Nemački jezik za profesionalne vozače.

Mesečna rata već od 3.980,00 din

Cena obuhvata:
– polaganje testa radi utvrđivanja prethodnog nivoa znanja
– pohađanje kursa
– radnu svesku
– polaganje završnog testa
– izdavanje sertifikata o završenom kursu

Nastava se održava tri puta nedeljno po 90 minuta (2×90 min.)

Fond časova / po Modulu: 48 školska časa (24×90 min.)

Dužina trajanja kursa/ po Modulu: 8 nedelja (oko 2 meseca)

Za plaćanje uplatnicom,odobravamo 3 mesečne rate

Čekovima građana, do 6 rata

Administrativnom zabranom, do 6 rata

Cena celokupnog kursa/ po Modulu iznosi 23.880,00 RSD.

Za uplatu cele sume odobravamo 10% popusta.

Predavački tim čine stručni i iskusni profesori nemačkog jezika

Za sve Vas koji niste u mogućnosti da pohađate nastavu spremili smo Online kurseve, tako da sedite kući u Vašoj fotelji u terminu koji Vam odgovara.

Na kraju kursa dobijate priliku da se u direktnom razgovoru sa nemačkim poslodavcem predstavite i podnesete zahtev za posao u Vašoj struci u jednoj od mnogobrojnih nemačkih kompanija koje su naši dugogodišnji poslovni partneri!

Kontakt:

Saša Mihajlović

065 33 211 77

inoposlovi@selecta-job.de

www.inoposlovi.com

Facebook: InoPoslovi.com

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 11. novembra 2018. in Najnovije vesti-News

 

Jedan na jedan MBA skup – Beograd

Keep_Flying

Individualni susreti sa predstavnicima vrhunskih svetskih poslovnih škola – Jedan na jedan MBA skup – Beograd, 29 Novembar 2018, Crowne Plaza, Vladimira Popovica 10!

Access MBA pruža poslovnim stručnjacima priliku da saznaju o vrhunskim MBA programima tokom ličnog razgovora sa predstavnicima nekih od najboljih svetskih poslovnih škola.

Kada se prijavite za Jedan-na-jedan MBA skup, vaš profil se pažljivo upoređuje i odabira za pojedinačne sastanke sa predstavnicima poslovnih škola koje odgovaraju vašim potrebama i očekivanjima.

U danu kada se održava događaj, pruža vam se prilika da:

  • Prisustvujete individualnim 20-minutnim sastancima sa rukovodiocima za prijem na MBA programe

  • Dobijete personalizovanu procenu profila i orijentaciju od strane stručnih MBA konsultanata i GMAT instruktora

  • Saznate informacije od predstavnika škola i diplomaca na panel diskusijama

  • Dobijete pristup fondu za stipendiranje MBA programa vrednom više od 2 miliona EUR

  • BESPLATAN vaučer za vodeći portal za digitalno učenje – DigitalEdu

+ Osvojite posetu školi po izboru!

IskImaćete priliku da se lično povežete sa najboljim poslovnim školama na svetu, kao što su sledeće: SDA Bocconi, University of Sheffield, Vienna University of Economics and Business, IE Business School, University of Tampa, University of Ljubljana i mnoge druge.

Savetnik za Access MBA će vas kasnije kontaktirati da biste razgovarali o svom projekti i zakazaće vam pojedinačne sastanke sa univerzitetima koji vas interesuju, a koji učestvuju na događaju. oristite prednosti ovih usluga – potpuno besplatno prijavite se ovde sada!

Diploma MBA studija je u svetu najšire priznata diploma poslovnih studija, što poslovnim stručnjacima omogućava da rade na visokim upravnim položajima, ostvare veći prihod i posluju na globalnom nivou. Učestvovanjem u međunarodnom MBA programu proširićete svoju mrežu poznanstava, povećati izglede za napredovanje u karijeri i dobiti prilike da svoje preduzetničke ideje pretvorite u poslovne poduhvate.

Ako se prijavite najmanje 10 dana pre MBA skupa, dobićete procenu profila i priliku za lične konsultacije koje će vam pomoći da odredite koji je MBA program najpogodniji za vas.

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 31. oktobra 2018. in Najnovije vesti-News

 

Kako zakazati termin za vizu u Nemačkoj ambasadi i upustva pronalaženje posla, pisanje CV i motivacionog pisma

Poštovani kandidati nadamo se da uskoro neće trebati vize i da ćete moći da radite kao i svi ostali koji imaju EU ili druge papire, a do tada evo u par koraka da Vam pomognemo da rezervišete termin za vizu u Nemačkoj ambasadi u Beogradu.

 

Prvi korak je da odete na sajt Nemačke ambasade : https://belgrad.diplo.de/

 

 

Kliknite na ikonu : Vize i ulazak u SR Nemačku

Kada ste to uradili dobićete sledeće :

 

 

 

Kliknite na ikonu : Zapošljavanje Dobićete sledeću stranu : https://belgrad.diplo.de/rs-sr/service/visa-einreise/-/2077462

 

 

 

Kliknite na ikonu : Zakazivanje termina pod rednim brojem 5.

 Nakon toga shodno Vašoj profesiji izaberite ponuđene termine.

 

 

 

Doći ćete na stranicu u zavisnosti na koju ste kliknuli a mi smo izabrali primer za 3 /4 srednje stručno obrazovanje : https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose=category.do?locationCode=belg&realmIđ645&categoryIđ1456&request=locale=de

 

 

 

I na kraju dobijate obrazac koji elektronski treba pažljivo da popunite sa Vašim podacima, napominjemo bez greške i dobićete potvrdu na Vaš email da ste dobro popunili .

 

 

Ovo je Vaš prvi korak na Vašem poslovnom putu za Nemačku. Reklame:

  1. Potrebni medicinsko osoblje za rad u nemačkoj pokrajini Brandenburg
  2. Nemački poslodavac iz pokrajine Hessen, Fulda traži gradjevinske radnike

 

Sledeći korak je da popunite CV obrazac, ovde je postupak kratak i jasan poklanjamo Vam dva formulara pa popunite na jeziku koji bolje poznajete.

 

 

 

 

 

Ako se Vaše obrazovanje i radne sposobnosti ne podudaraju sa tržištem Nemačke tu su naši partneri sa dugom tradicijom Centar za obrazovanje “ Braća Stamenković“ koji Vam nude sve potrebne kurseve koje zahtevaju poslodavci iz Nemačke.

 

Pogledajte kurseve i zanate koji su aktuelni u Centru za obrazovanje “ Braća Stamenković“ na stranici : http://www.bracastamenkovic.edu.rs/index.php

 

I na kraju ako ne znate Nemački jezik, proverite da li možete dobiti besplatan kurs na linku : http://inoposlovi.com/besplatan-kurs-nemackog-jezika/

 

U svakom trenutku agenciji Selecta možete poslati CV ako Vam je potrebna pomoć u pronalaženju posla, intervju kod poslodavca, pomoć oko vize ili radne dozvole i za sve ostalo pišite nam na email :

 

inoposlovi@selecta-job.de

 

Želimo Vam puno poslovnih uspeha.

 

 

 

 

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 11. oktobra 2018. in Najnovije vesti-News

 
 
%d bloggers like this: